Morta ir Marija Georg_Friedrich_Stettner_(attr)_Christus_im_Hause_der Martha 17 a

Karantinas (pasninkas)

Kai kuriems reikia beveik 40 metų (it. quaranta) nugyventi šioj žemėj, kad ryžtųsi pagalvoti apie džiaugsmingą pasninką, kai gimtoji Bažnyčia to neliepia, nors mielaširdingai pataria laikytis, ypač Gavėnios metu (40 „grynų“ pasninko dienų, neskaitant sekmadienių). Esminės gairės: savidrausmė, t.y. pajusti alkį: maisto, gėrimo, malonumų (naudingų ar nelabai), kitų įjunkimų, o per tai – suvokti Viešpaties artumo […]