2 Advento sekmadienis. Liuteronų pamaldos 2020 12 06

Antro Advento sekmadienio pamaldų transliacija iš Šilutės koplyčios – 2020 m. gruodžio 6 d. 10 val. Kun. Remigijus Šemeklis.

Šio sekmadienio giesmės: 8, 15, 6 ir 7 (iš giesmyno „Krikščioniškos giesmės“).

8. Dievo Sutvėrėjo jau Sūnus atėjo

1. Dievo Sutvėrėjo

Jau Sūnus atėjo,

Žmogumi Jis tapo,

Daugel vargo matė,

Kad pagalbą teiktų,

Nuodėmes atleistų.

2. Eina Jis šiandieną

Į namus kiekvieno,

Mums Jo meilė šviečia,

Atsiversti kviečia,

Piktenybių vengti

Ir į tiesą žengti.

3. Pagal savo šventą

Meilės Testamentą

Kūnas Jo švenčiausias,

Kraujas Jo brangiausias

Širdį nuramina,

Sielą atgaivina.

4. Tie, kurie malone

Dievo pasikliovė,

Glaudės Jo pavėsy,

Tie ramiai ilsėsis.

Danguje sau vietą

Gaus jiems pažadėtą.

5. Nors mirtis artėtų,

Jie nebedrebėtų -

Kristus, jų Guodėjas,

Sielų Atpirkėjas,

Ves juos karalystėn,

Angelų draugystėn.

6. Jis iš ten pareisiąs

Ir garbingai teisiąs,

Kelsis mirusieji,

Jėzaus pašauktieji.

Duos teisiems linksmybę,

Amžiną šviesybę.

7. Jėzau Kristau mielas,

Ruoški mūsų sielas,

Duok stipriai tikėti

Ir Tave mylėti,

Po vargų sunkybės

Duok dangaus ramybės!

T.: Bohemijos brolių giesmė, 1544

V.: Danielius Kleinas (1609–1666)

15. Krikščionys, džiaukitės visi

1. Krikščionys, džiaukitės visi,

Nes nužengia šlovė skaisti:

Tai Jėzus – Dievas ir žmogus,

Jis – Gelbėtojas mūs brangus.

2. Diena jau teismo netoli,

Tu, mielas Jėzau, ateini,

Tavęs kas dieną laukiame

Ir norim būti pas Tave!

3. O Jėzau, mūsų Viešpatie,

Jau žodis pildosi šiandien,

Kurį paskelbė pranašai –

Emanuelis eina štai!

4. Ir Simeonas pamaldus

Išvydo Dievo stebuklus –

Sulaukė, ko norėjo, jis,

Regėt ką geidė jo širdis.

5. Į teismą, Jėzau, skubinkis,

Matyti leiski akimis

Trejybę Šventą amžiną –

Leisk ją regėti visada.

T.: Erasmus Alber, 1556

V.: Danielius Kleinas (1609–1666)

6. Štai ateina Viešpats jau

1. Štai ateina Viešpats jau,

Kas tą linksmą žiną girdi,

Taria: „Jėzau, eikš greičiau,

Štai aš atveriu tau širdį:

Eikš su savo dosnumu,

Savo meile, gerumu!“

2. Eikš, Tavu šventu Krikštu

Būsiu Tavo nuosavybė,

Evangelijos žodžiu

Duoki savąją ramybę,

Tu malonę man suteik,

Viešpatie, greičiau ateik!

3. Eikš, pašalink iš manęs,

Visa, kas Tau nepatinka –

Apvalyk namus širdies,

Kai ją nuodėmė apninka,

Apiplauk savu krauju,

Kad joj būtų vėl švaru!

4. Eikš, išganymą suteik

Savo meilės Vakariene,

Protą, išmintį paveik,

Kad Tavim tik, Dieve, vienu

Šiam gaivinčiausi slėny,

Jėzau, eikš, gyvenk many!

5. Eikš ir vesk sava Dvasia,

Kad ji vis mane ramintų

Ir maldoj užtardama

Iki tos dienos gaivintų,

Kai sušuksiu mirtyje:

Eikš, o Jėzau, pas mane!

T.:Philipp Fridrich Hiller, 1767

7. Ko gaištate, o žmonės

1. Ko gaištate, o žmonės?

Karalius netoli!

Nebūkite pagonys,

Nes Kristus jau kely!

Jam priešais eikite

Giedodami širdingai,

Garbingai ir šlovingai,

Giesme sutikite!

2. Silpnieji, prislėgtieji,

Ateikite čionai,

Jis nori, mylimieji,

Padėti jums labai.

Nušvis aušros žvaigždė,

Diena pagalbos aušta,

Suteiks pagalbą lauktą

Visiems, kas Juo tikės.

3. Tad ruoškimės širdingai,

Krikščionys, Jį priimt,

Karalius Jis galingas

Naštas visas atims.

Parenkim Jam kelius,

Pagarbinkim Jo vardą,

Belaukiančius teranda

Jisai širdžių namus.

4. Tu, Jėzau, taip vargingai

Pasaulin atėjai,

Palaimą maloningą

Žmonijai suteikei.

Taigi dabar linksmai

Tau garbę atiduosim

Ir nuoširdžiai giedosim

Prie sosto amžinai.

T.: Johann Rist, 1651

V.: Fabijonas Ulrichas Glozeris (1688–1747)

Nuo spalio 31 d. atnaujinta LELB pamaldų transliacija. Pamaldos tiesiogiai transliuojamos LELB Facebook grupėje (prieš pamaldas įkeliama nuoroda), o įrašai yra YouTube paskyroje

LELB Konsitorijos 2020 m. lapkričio 6 d. nutarimas dėl pamaldų ir kitų patarnavimų yra čia.

(Kaip dalyvauti nuotolinėse pamaldose.)

Nuotr.: Šilutės Martyno Liuterio evangelikų liuteronų parapija, Facebook grupė. Žiemos koplyčia
Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą