IMG_6949

Giesmė „Nakties tyloj“

O Holy Night Tekstą rasite žemiau, po vaizdo įrašu. Advento kalendorius|Atplaukia laivas pilnas 2023 su giesmėmis yra čia: ADVENTO KALENDORIUS T.: Placide Cappeau, 1843 (orig. „Minuit, Chrétien, c’est l’heure solennelle“) Liet.: kaip giedama Tauragės liuteronų parapijoje M.: Adolphe Adam, 1847 / John Sullivan Dwight (1813 – 1893) Natos yra ČIA. Mokomės Vilniaus liuteronų bažnyčioje, artėjant 2023-iųjų […]

IMG_6835

Giesmė „Linksmybėje saldžioj“ (In dulci jubilo)

In dulci jubilo Tekstą rasite žemiau, po vaizdo įrašu. Advento kalendorius|Atplaukia laivas pilnas 2023 su giesmėmis yra čia: ADVENTO KALENDORIUS Giesmių knyga „Yra Mergelė man brangi“ Nr. 6 T.: Heinrich Seuse, O.P., c. 1328 V.: „Pagerintos Giesmjų Knygos“ Nr. 30,1-4. Königsberg, 1905 Red.: Vilma Sabutienė, 2019 M.: Codex 1305, c. 1400 Ar.: Michael Praetorius, 1607 Natos […]

IMG_6947

Giesmė „Kas tas Vaikelis“

What Child Is This? Tekstą rasite žemiau, po vaizdo įrašu. Advento kalendorius|Atplaukia laivas pilnas 2023 su giesmėmis yra čia: ADVENTO KALENDORIUS T.: William Chatterton Dix, 1865 M.: „Greensleeves“ melodija, 16 a. Natos yra ČIA.   Mokomės Vilniaus liuteronų bažnyčioje, artėjant 2023-iųjų Adventui. 1. Kas tas Vaikelis, miegantis ten ant Marijos rankų? Kodėl Jam gieda angelai ir […]

IMG_6831

Giesmė „Kartą Dovydo mieste Betliejuj“

Once in Royal David’s City Tekstą rasite žemiau, po vaizdo įrašu. Advento kalendorius|Atplaukia laivas pilnas 2023 su giesmėmis yra čia: ADVENTO KALENDORIUS Giesmių knyga „Yra Mergelė man brangi“ Nr. 4 T.: Cecil Frances Alexander, 1848V.: © Vilma Sabutienė, 2017M.: Henry John Gauntlett, 1849 („Irby“)Harm.: Arthur Henry Mann, 1919 Natos yra ČIA. Gieda ansamblis „Adoremus“, vadovė Renata Kreimerė. Visas […]

IMG_6829

Giesmė „Išganytojau tautų“

Nun komm, der Heiden Heiland Tekstą rasite žemiau, po vaizdo įrašu. Advento kalendorius|Atplaukia laivas pilnas 2023 su giesmėmis yra čia: ADVENTO KALENDORIUS Liuteronų bažnyčios giesmynas „Krikščioniškos giesmės“ Nr. 5 T.: Martin Luther (1483–1546) Pgl. Šv. Ambrozijaus iš Milano giesmę „Veni Redemptor gentium“, 368 m. V.: vysk. Jonas Kalvanas (1948–2003) M.: pgl. 12 a. melodiją Natos yra […]

IMG_6828

Giesmė „Giesme skelbia angelai“

Hark! The Herald Angels Sing Tekstą rasite žemiau, po vaizdo įrašu. Advento kalendorius|Atplaukia laivas pilnas 2023 su giesmėmis yra čia: ADVENTO KALENDORIUS             Giesmių rinkinys “Teskamba giesmės” Nr. 5 T.: Charles Wesley / George Whitefield, 1739 M.: Felix Mendelssohn, 1840 / William Hayman Cummings (1831 – 1915) Mel.: „Festgesang“, arba „Gutenberg Cantata“ Natos yra ČIA (ir žemiau, pažiūrėkite) […]

IMG_6825

Giesmė „Džiaugsmingų šventų Kalėdų“

We Wish You a Merry Christmas Tekstą rasite žemiau, po vaizdo įrašu. Advento kalendorius|Atplaukia laivas pilnas 2023 su giesmėmis yra čia: ADVENTO KALENDORIUS T. ir M.: trad. anglų Natos yra ČIA. Gieda Paulius, akompanuoja Elzė. Sveikinimas 2021 01 01, karantino laiku.  Džiaugsmingų Šventų Kalėdų, Džiaugsmingų Šventų Kalėdų, Džiaugsmingų Šventų Kalėdų Ir Metų Naujų! Per sniegą nubėgs […]

IMG_6824

Giesmė „Betliejau mažas, nežymus“

O Little Town of Bethlehem Tekstą rasite žemiau, po vaizdo įrašu. Advento kalendorius|Atplaukia laivas pilnas 2023 su giesmėmis yra čia: ADVENTO KALENDORIUS T.: Phillips Brooks, 1835-1903 M.: Lewis Redner, 1831-1908 Mel.: „St. Louis” H.: Sally DeFord, *1959 Natos yra ČIA. Gieda ansamblis „Adoremus“, vargonais groja vadovė Renata Kreimerė. Visą giesmę ir visų Kūčių vakaro pamaldų 2018 […]

Giesmė „Atverk duris, atkelk vartus“

Macht hoch die Tuer Tekstą rasite žemiau, po vaizdo įrašu. Advento kalendorius|Atplaukia laivas pilnas 2023 su giesmėmis yra čia: ADVENTO KALENDORIUS Liuteronų bažnyčios giesmynas „Krikščioniškos giesmės“ Nr. 11 T.: Georg Wiessel, (1623) 1642 V.: Fridrichas Kuršaitis (1806–1884) M: Halle, 1704 Natos yra ČIA. Giedame su Elze, Paulium ir Jonu 2023 lapkritį Vilniaus liuteronų bažnyčioje. 1. Atverk […]

IMG_6820

Giesmė „Atėjo naktyje tylioj“

It Came Upon the Midnight Clear Tekstą rasite žemiau, po vaizdo įrašu. Advento kalendorius|Atplaukia laivas pilnas 2023 su giesmėmis yra čia: ADVENTO KALENDORIUS Giesmynas “Evangelijos giesmės“ Nr. 166 T.: Edmund Sears, 1849 V.: Dorotėja Inkenaitė (1908-1975) M.: Richard Storrs Willis, 1850 Mel.: „Carol“ Natos yra ČIA. Gieda ansamblis „Adoremus“, vadovė Renata Kreimerė; 2020 12 24. Visų karantino Kūčių vakaro pamaldų Vilniaus evangelikų liuteronų […]