40 karantino dienų – 40 giesmių

Karantinas – nuo it. quaranta: keturiasdešimt.

O knygoje Liuteronybė yra skyrius 40 pamėgtų giesmių iš giesmyno Krikščioniškos giesmės“.

Norėjome, kad šios mūsų giesmės – nors ne visos liuteroniškos kilmės, bet liuteronų mylimos – gyventų ir internete, vis pasvajodavome, pasitardavome, jau ir planavome. Turėjo būti profesionali įranga, kiek įmanoma rūpestingiau parengtas išpildymas ir apipavidalinimas.

Ir staiga karantinas. Nebėra kada, tad pirmyn. Tegul bus giesmių tekstai ir natos su skambesiu tokiu, koks yra – lyg iš gretimo kambario. Copy iš gyvenimo, paste kasdienybėje.

Viskas prasidėjo nuo „filmavo Paulius“, tada dar po vieną giesmelę nufilmavo Jonas ir Tėvelis, o visą didžiumą – Elzytė.

Susiskaičiavau 40 dienų nuo karantino pradžios: kovo 16 – balandžio 24. Tai taip kažkaip ir sugiedojom visas 40 giesmių (kai kurios, rodėsi, turi po 200 posmelių): iš kambarių – į lauką, į mišką, į bažnytėlę. Karantino nuotaika, vaizdas, garsas, galimybės – žmogiškos bei techninės. Ir vis tiek gavėnios suspaudimą perkeitė Velykų šventimas.

Tai iš eilės. Nuo pradžių – per Bažnyčios ir žmogaus gyvenimo metus. Gal ir ne liuteronai pamėgs mūsų giedamas giesmes, kur per mirtį – į gyvybę.

Vaizdo įrašas, tekstas, natos:

 1. O, kaip galiu vertingai KG 1. Adventas
 2. Išganytojau tautų KG 5. Adventas
 3. Tyli naktis, šventa naktis KG 23. Kalėdos
 4. Štai iš dangaus aš ateinu KG 27. Kalėdos
 5. O, džiaugsminga išganinga KG 28. Kalėdos
 6. Roželė pražydėjo KG 34. Kalėdos
 7. Kokia skaisti žvaigždė aušros KG 52. Epifanija (Trys Karaliai)
 8. Miela Kristaus galvelė KG 66. Gavėnia; Didysis Penktadienis
 9. Išaušo jau skaisti diena KG 97. Velykos
 10. Jėzus gyvas, aš Jame KG 98. Velykos
 11. Šventa Dvasia, pas mus ateik KG 122. Sekminės
 12. Dvasia Šventoji, ateiki KG 126. Sekminės
 13. Tu, dangaus ir žemės Pone KG 145. Pjūties padėka
 14. Mus, Tėve, išlaikyk Žodžiu KG 194. Pasitikėjimas Dievu; Dievo Žodis
 15. Tvirčiausia apsaugos pilis KG 195. Dievo Žodis; Reformacija 
 16. Vien iš malonės mums tiktai KG 197. Dievo Žodis; Reformacija
 17. Bažnyčia pastatyta KG 205. Bažnyčia
 18. Dar vietos daug KG 207. Bažnyčia
 19. Mielas Jėzau, mes čionai KG 215. Krikštas
 20. Jėzau, veski Tu KG 229. Konfirmacija
 21. Džiaugsminga širdimi linksmai KG 257. Dievo garbinimas
 22. Dieve Tėve danguje KG 266. Dievo garbinimas
 23. Aš meilės garbinu galybę KG 271. Dievo garbinimas
 24. Dieve Tėve mielas KG 299. Malda
 25. Pilnos rankos KG 305. Malda
 26. Jėzau skaisčiausias KG 308. Malda
 27. Jėzau, versme džiaugsmo KG 310. Malda
 28. O, mūsų Tėve danguje KG 311. Malda
 29. Pranaše didis KG 313. Malda
 30. Kas Dievui leidžiasi valdyti KG 318. Pasitikėjimas Dievu
 31. Taigi imk ranką KG 321. Pasitikėjimas Dievu
 32. Krikščionys, džiaukimės didžiai KG 365. Atpirkimas; Išteisinimas
 33. Ruoškis, o brangioji siela KG 466. Šventoji Vakarienė
 34. Kaip niekingas, prapuolingas KG 497. Mirtis ir laidojimas; Naujieji metai
 35. Džiaukis mano siela, džiaukis KG 500. Mirtis ir laidojimas 
 36. Gyvybė mano – Kristus KG 509. Mirtis ir laidojimas; Amžinasis gyvenimas
 37. Pasauly aš ateivis KG 532. Mirtis ir laidojimas
 38. Gerą kovą išlaikiau KG 533. Mirtis ir laidojimas
 39. Lašelis vynuogėlių KG 542. Mirtis ir laidojimas
 40. O, gražus dangau KG 566. Amžinasis gyvenimas

Visos 40 giesmių yra čia.

Paskelbta 2020 04 25. Šv. Morkus

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą