Liuteronų pamaldos 2020 05 03

Tiesioginė 3 sekmadienio po Velykų pamaldų transliacija Motinos dieną iš Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios numatoma 2020 m. gegužės 3 d. 11 val. Kelio paskyroje ir LELB facebooko grupėje. Pamaldas laikys vysk. Mindaugas Sabutis su kun. Ričardu Dokšu.

Liuteronų bažnyčios liturgija bei giesmės yra giesmyne „Krikščioniškos giesmės“.

Jas rasite ir buklete. Atidaryti: Nuotolinės pamaldos iš Vilniaus liuteronų bažnyčios 2020 05 03 

NUOTOLINĖS PAMALDOS

VILNIAUS EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIOS

Vysk. Mindaugas Sabutis ir kun. Ričardas Dokšas

3 SEKMADIENIS PO VELYKŲ

Jubilate

2020 05 03

Vynmedis ir sakeles. Christ the True Vine icon (Athens, 16th century)

Kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys.
Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja.

                          2 Kor 5,17

Giesmė Dievas gyvas yra! KG 347,1-4

Alt. gaida

1. Dievas gyvas yra! Ko, širdie, tokia liūdna?

Jis per savo malonybę gelbsti mus ištikimai

Ir per jėgą bei stiprybę daro viską tobulai.

Dievas viską apgalvoja, mus tiesiais keliais vedžioja.

Tai, širdie, nebūk liūdna – Dievas gyvas juk yra!

2. Dievas gyvas yra! Ko, širdie, tokia liūdna?

Ar užsnūsti Jis galėtų, jeigu davė tau akis?

Argi Jis neprigirdėtų, jei atvėrė tau ausis?

Dievas žino juk geriausiai, kas mus prislegia sunkiausiai,

Tai, širdie, nebūk liūdna – Dievas gyvas juk yra!

3. Dievas gyvas yra! Ko, širdie, tokia liūdna?

Jis juk dangiškas aukštybes dengia debesim toli,

Žemės įveikia platybes, prie tavęs yra arti.

Dievas žino juk geriausiai, kas mus prislegia sunkiausiai.

Tai, širdie, nebūk liūdna – Dievas gyvas juk yra!

4. Dievas gyvas yra! Ko, širdie, tokia liūdna?

Sunkų kryžių kai nešioji, bėk pas Dievą tekina,

Nes Jo meilė dangiškoji reiškiasi didžia jėga,

Meilės dovanos nesenka, jų visiems vaikams užtenka,

Tai, širdie, nebūk liūdna – Dievas gyvas juk yra!

T.: Johan Friedrich Zihn (1650–1719); V.: Fridrichas Kuršaitis (1806–1884)

M.: pgl. vargon. Jurgio Palioko rankraštinį natų sąsiuvinį. Sartininkų parapija, 1974

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą