Viešpatie, Tau arčiau|Nearer, My God, to Thee

Dar viena ne liuteroniška giesmė, prigijusi Liuteronų bažnyčioje, kaip ir Malonė Dievo suteikta, - Viešpatie, Tau arčiau.

Sukurta pagal Jokūbo sapną Pradžios knygoje:

Pasiekęs žinomą vietą, jis apsistojo nakvoti, nes saulė jau buvo nusileidusi. Paėmęs iš tos vietos akmenį, pasidėjo po galva ir toje vietoje atsigulė miegoti. Jis sapnavo. Žiūri, stovi laiptai ant žemės, o jų viršus siekia dangų, ir Dievo angelai laipioja jais aukštyn ir žemyn. (Pr 28,11-12)

Pagal Martyno Liuterio 1543 m. Kalėdų pamokslą, mūsų laiptai į dangų yra Jėzaus įsikūnijimas ir kryžius.

Jacob's Dream by William Blake (c. 1805, British Museum, London
Jokūbo sapnas. William Blake, c. 1805.

Keturiasdešimt metų gyveni, girdėdama ir giedodama giesmę, vaizduodamasi (žinia – būtent vaizduodamasi!), jog kažkiek gaudaisi, ir štai perskaitai sakinį: „Moterys – mylimų giesmių autorės. Pavyzdžiui, Viešpatie, Tau arčiau sukūrė unitarionė poetė Sarah Flower Adams (1805 – 1848)“ (Liuteronybė, 2018). Tai va. UnitarionėManiau, baptistų giesmė, nes su choreliu atsiversdavome baptistų giesmyną. Na, dar šmėstelėdavo – gal metodistų. Tada dar nebuvo interneto :)

EG
Evangelijos giesmės (Baptistų bažnyčios giesmynas)

Man ji visai ne Titaniką primena (su šiuo susijusi vienintelė miglota bjauri asociacija: laivas skęsta, bandančių gelbėtis žmonių srautas, jame – senukas, kalbantis 23-iąją psalmę: Nors aš ir eičiau per mirties šešėlio slėnį, nebijosiu pikta, nes Tu esi su manim! O pagrindinis herojus užbeldžia: Ar negalėtumėte tuo savo slėniu judintis greičiau. OK.).

Sartininkai
Prie Sartinininkų bažnyčios 2009 liepą

Pamaldos, kapinių šventės, laidotuvės. Įdomu – kai giedodavome kaip parapija, imdavome kitą gaidą, negu kad choras (iš Evangelijos giesmių). Su parapija giedodavome štai šią:

Senelio choralbuchas – vargonininko knyga. Panaši gaida, bet skiriasi nuo visuotinai paplitusios Lowell Mason.

Atrodytų, čia „vokiška“ melodija. Išties, ją užrašė vokietis – metodistų kunigas Ernst Gebhardt, misionierius (Pietų ir Šiaurės Amerikoje bei Anglijoje). Daug nepavyko išsiaiškinti – gal pernelyg ir nesistengiau; toks jausmas, kad išgirdo melodiją ir iš atminties užrašė. Arba taip jau buvo priprasta toje bendruomenėje, tokia giesmės versija. Jei pirmosios ir antrosios versijos šalininkai giedotų vienu metu, melodijos momentais pjautųsi.

Žodžiai šie:

GMK
Giesmių ir maldų knygelė. Liuteronų bažnyčios giesmynas, 1988.

Baptistų ir liuteronų giesmynuose esantys skirtingi vertimai papildo vienas kitą, abu siejasi su originalu (gal artimiau nei katalikų giedama versija). Beje, prie angliško-amerikietiško teksto kaip autorė įvardinta ne tik minėta unitarionė Sarah Flower Adams, bet ir reformatų (presbiterionų) kunigas Hervey Doddridge Ganse (čia jau reikia sekti pagal posmelius).

Tekstui melodiją pirmoji pritaikė autorės sesuo Eliza Flower. Iš kelių skirtingose tradicijose paplitusių melodijų žymiausia – unitariono Lowell Mason.

Dabartiniame Lietuvos liuteronų giesmyne pateikiami du melodijos variantai:

„Krikščioniškos giesmės“, Liuteronų bažnyčios giesmynas

Paskelbta 2018 01 07

 

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

4 comments on “Viešpatie, Tau arčiau|Nearer, My God, to Thee

  1. O man nuo vaikystės skamba ausyse šie žodžiai: Arčiau, mans Dieve, arčiau prie Tavęs! Ar tai siaus audra , ar saulė tekės, vienas ir tas pats mano bus obalsis: arčiau, mans Dieve, arčiau prie Tavęs!
    Ar kaip Jokūbui , sulaukus nakties, uolą pagalvyj likimas padės, aš to nebodamas, migsiu sapnuodamas: arčiau mans Dieve….
    Ar paklius kelias tarp uolų stačių, rasis ten laiptai dangaus kopečių, Angels berybėje moja aukštybėje… Arčiau, mans Dieve…..

    Ir melodija giedodavos „pagal Punčelį“… latviško giesmyno… Tai buvo pati mužylimiausia senjoro povilo Jašinsko giesmė… Net maniau, kad ji – liturginė, nes buvo giedama beveik kiekvienų pamaldų pabaigoje prieš Tyliąją maldą…