Giesmė „Štai iš dangaus aš ateinu“

Vom Himmel hoch, da komm ich her

Tekstą rasite žemiau, po vaizdo įrašu.

Advento kalendorius|Atplaukia laivas pilnas 2023 su giesmėmis yra čia: ADVENTO KALENDORIUS

Liuteronų bažnyčios giesmynas „Krikščioniškos giesmės“ Nr. 27
T.: Martin Luther, 1535
V.: Fridrichas Kuršaitis (1806 – 1884)
M.: Martin Luther, 1539
Natos yra ČIA.

Gieda Vilniaus liuteronų parapija ir ansamblis „Adoremus“, vargonais groja vadovė Renata Kreimerė, smuiku griežia Benas Gocentas.
Visų Kūčių vakaro pamaldų 2017 12 24 Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje įrašas yra ČIA.

1. Štai iš dangaus aš ateinu,

Naujieną gerą jums nešu,

Klausykite, didi, maži.

Naujiena ši tokia graži!

2. Šiandieną gimė iš tyros,

Skaisčios Mergelės išrinktos

Vaikelis nuostabiai gražus,

Jisai didžiausias džiaugsmas bus.

3. Tai Jėzus Kristus, Viešpats mūs,

Jis iš bėdų išgelbės jus

Ir maloningai išganys,

Nuo nuodėmių jus apvalys.

4. Dėmėkitės žymes gerai:

Tai prakartas ir vystyklai,

Ten guli kūdikis romus,

Pasaulio Viešpats prakilnus.

5. Širdie, pažvelki atidžiai –

Kas guli prakarte ramiai?

Kas gi tas Kūdikis gražus?

Tai Jėzus Kristus, Viešpats mūs!

6. Svety šlovingas ir meilus,

Tu man esi toks atlaidus,

Mane varge Tu aplankai,

Kaip atsilyginsiu už tai?

7. Visatos Viešpatie kilnus,

Kaip Tu likai toks nežymus,

Kad prakartėly užgimei,

Nors žemę, dangų Tu valdai?

8. Aksomas Tavo ir šilkai –

Glėbelis šieno, vystyklai.

Juose, Karaliau malonus,

Švyti dangaus šlove skaistus.

9. Parodai man, kokia menka

Pasaulio turtų prabanga,

Galybė žemiškos garbės

Neturi Tau jokios vertės.

10. Taip laukiamas ateik, Svety,

Sau patalėlį klok many

Ir būki gilumoj širdies,

Kad nepamirščiau aš Tavęs.

11. Tada aš džiaugsiuos visados,

Net savo dideliuos varguos,

Kalėdų giesmę Tau nauju

Giedosiu nuoširdžiu balsu.

12. Aukščiausiam Viešpačiui garbė,

Jo Sūnui amžina šlovė!

Tuo džiaugias angelai šventi,

Naujieną Gerą skelbdami.

❄ ❄ ❄

Visa giesmė, natos yra ČIA.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą