Elvio Presley gimimo metinės. Už giesmes

Ar žinote, kad… 

Elvis Presley (1935 01 08 – 1977 08 16) tris kartus buvo apdovanotas Grammy – ir visus juos gavo už giesmių albumus (Gospel genre). Būdamas 36 metų amžiaus, pelnė įvertinimą ir už viso gyvenimo pasiekimus.

Elvis with his parents singing gospel
Gieda su tėvais. Elvis A(a)ron – jaunesnysis iš identiškų dvynių (brolis Jesse Garon gimė be gyvybės ženklų)

Kaip jis pats yra pasakęs – matyt, viena iš gyvavimo priežasčių yra tai, kad kiekviena giesmė ir daina atliekama naujai: kiekvienas atlikimas naujas ir vienintelis. Nežinau, kone kaip žmogaus gimimas gal. O tų giesmių tai mokėjo ir atliko turbūt visas.

1. How Great Thou Art – Valdove didis
1967, Best Sacred Performance

Tikėjimo žodžio Giesmyne (2006) yra titulinė šio Elvio albumo giesmė Valdove didis,  220 nr. Bet ji yra ir senuosiuose lietuviškuose giesmynuose (manau, baptistų) bei jų nuorašuose. Ją giedojo ir gieda liuteronų chorai, bent jau anksčiau mėgo ir Tauragės apylinkių pučiamųjų orkestras – mano Senelio liuterono iš Lauksargių parapijos mylima giesmė.

Orkestras
Sartininkų liuteronų bažnyčioje sovietmečiu

2. He Touched Me
1972, Best Inspirational Performance

Nežinau lietuviško atitikmens. Jei yra, prašau, pakomentuokite.

3. How Great Thou Art
1974, Best Inspirational Performance (Non-Classical)

Už albumą su kita tos pačios giesmės versija – „su griaustiniu“ (thunder version).

O store Gud gimė Švedijoje 1885 m. Poetą Carlą Gustavą Bobergą  (1859 – 1940) įkvėpė su draugais pavakariais grįžinėjant iš „pogrindinės bažnyčios“ pamaldų prisiartinusi trumpa audra ir vėl nušvitusi saulė. Čia labai gražiai aprašytos aplinkybės, gamtovaizdis: taip ir regisi net traškanti nuo gyvybės gamta, pritilusi tvankuma prieš audrą, tas savotiškas paukščių čiulbėjimas, žaibai, griaudėjimas, prapliupęs lietus, vaivorykštė nusigiedrijus, veidrodinis nurimusio vandens paviršius.

Dabar žiūriu – įdomiai susišaukia gimimo ir mirties dienos: Carlas Bobergas gimė rugpjūčio 16 d. – Elvis Presley  rugpjūčio 16-ąją mirė; Bobergas mirė sausio 7 d. – Presley gimė sausio 8 d. 

Rainbow10_-_NOAA

Valdove didis tekstas ataidi 8 psalmę:

VIEŠPATIE, mūsų Dieve,
koks nuostabus Tavo vardas visoje žemėje!
Savo didingumu apdengei dangaus aukštybes.
Mažylių ir kūdikių lūpomis sukūrei sau šlovę
engėjams sugėdinti,
kad nutildytum priešą ir maištautoją.
Kai pažvelgiu į Tavo dangų,
Tavo rankų darbą,
į mėnulį ir žvaigždes,
kurias Tu pritvirtinai,
kas tas žmogus, kad jį atmeni,
kas tas mirtingasis, kad juo rūpiniesi?
Tu padarei jį tik truputį žemesnį už save,
apvainikavai garbe ir didybe.
Tu padarei jį savo rankų darbų šeimininku,
padėjai visa prie jo kojų:
avis ir jaučius visus aliai vieno
ir laukinius gyvulius,
padangių paukščius bei jūros žuvis
ir visa, kas tik keliauja jūrų takais.
VIEŠPATIE, mano Dieve,
koks nuostabus Tavo vardas visoje žemėje!

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą