Fire and Ice. Eilės

Ši diena VIEŠPATIES duota,
tad linksminkimės ir džiūgaukime. (Ps 118,24)

Tąkart kaip įprastai kas savaitę klausiausi Ringside with the preachers 1517, ir štai laidos pradžia – nė pusės minutės netrunkančios eilės:

Fire and Ice

ROBERT FROST

Some say the world will end in fire,
Some say in ice.
From what I’ve tasted of desire
I hold with those who favor fire.
But if it had to perish twice,
I think I know enough of hate
To say that for destruction ice
Is also great
And would suffice.
My kinda poem! Susiradau, skaito autorius:

O čia skaito kitas žmogus, aktorius.

Fire and ice

Tai va, taip ir būtų – ir nebebūtų, jei pagal mano (tavo) širdį.

Zlaja sobaka 2

Eisiu pirmyn žingsniukais per visus savo metus,
nors mano siela ir pilna kartėlio.
Kuriuos Viešpats globoja, tie gyvuoja;
Tau [priklauso] mano gyvenimo dvasia.
Tu man davei sveikatą ir gyvybę,
todėl mano kartėlis pavirto ramybe.
Tu apsaugojai mane nuo mirties bedugnės
ir visas mano nuodėmes nusviedei sau už nugaros. (Iz 38,15b-17)

Gerai, kad yra Kitaip. Laimingo pavasario!

La Reparadora de Cosas Rotas – The mender of broken things. Madalena Lobao-Tello, Chille

Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės! Jūsų meilumas tebūna žinomas visiems. Viešpats yra arti! Nieku per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje.

Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, giriama, apie visa, kas dorybinga ir šlovinga. Darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje, ir ramybės Dievas bus su jumis. (Fil 4,4-9)

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą