The Burning Babe. Vizija iš 16 a.

Paskelbta 2019 01 05; atnaujinta 2019 01 08

Jei 12 Kalėdų dienų šiemet pradėta su anglikoniškomis carols liuteronų bažnyčioje, tai man pačiai netikėtai užviršuota tampa 16 a. Anglijoje gyvenusio jėzuito vizija.

Dabar jau Romos katalikų šventasis (nuo 1970, vienas iš 40 kanonizuotų Anglijos bei Velso kankinių), kunigas, poetas, giesmių kūrėjas Robert Southwell buvo slaptas Jėzaus draugijos narys ir misionierius. Už tai – už išdavystę, mat ištikimas Popiežiui – pakartas.

Po-reformacijos, kontrreformacijos Jėzaus draugijos nario eilėraštį – makabrišką viziją išgirdau iš Stingo (čia, kartu suradusi jo atliekamą Vyšnios giesmę ir Roželė pražydėjo.)

Tirša, karšta, nesuvokiama.

ROBERT SOUTHWELL

Viduržiemį stovėjau aš sniegynuose plačiuos,
Kai karštis nusmelkė mane iki širdies pačios.
Dairiaus, iš kur tokia ugnis, nugąsdinta dvasia
Ir pamačiau aukštai danguj vaikelį liepsnose.

Liepsnojo jis, o iš akių jam ašarų tvanai
Tekėjo į liepsnas, kurios juos rijo skubinai.
„Matai, – jis tarė, – gimęs vos, aš visas jau degu,
Tik širdys neskuba artyn sušilti tarp sniegų.

Ugnis ta – meilės židinys, erškėčiai – prakura,
Žmonių patyčios – pelenai, į pašalius byrą;
Gailestingumas ir tiesa ją kursto nuolatos,
Šis žaizdras sielų nešvarių vis lydyt nenustos,

Dėl jų degu aš, jas ugny verčiu turtu nauju,
Paskui mazgosiu jas visas ir nuosavu krauju.“
Taip taręs, dingo įstabus vaikelis iš akių.
Kalėdų juk šventa naktis! – susivokiau sykiu.

(Vertė Antanas Gailius; už prirodymą-atradimą ačiū Rūtai Tumėnaitei iš LRT Mažosios Studijos)

Mes, lietuviai, žinome, kad Janis yra Jonas latvių k. O anglakalbiai gi skaito: Janytė. Latvijos liuteronų bažnyčios vyriausiam vadovui teko nusiųsti savo barzdoto nuotrauką, kad prieš maždaug dešimtmetį būtų užregistruotas į Ignaciškąsias Dvasines pratybas būtent kaip arkivyskupAS, o ne kitaip. 

2017 m. spalio mėnesio Didžiosios Britanijos jėzuitų žurnale Kelias (raskite liuteroniškesnį pavadinimą Lietuvoje ;) ), skirtame Reformacijai (Reformation: A Gift From God?), Latvijos liuteronų bažnyčios arkivyskupas Janis Vanags dalijasi asmenine Šv. Ignaco Lojolos Dvasinių pratybų patirtimi: Didžiai nustebau, pamatęs, kokios liuteroniškos šios „Dvasinės pratybos“. Jau vien ko vertos Ignaco ir Liuterio dvasinio gyvenimo paralelės. Kodėl šie du Kristaus (sekant straipsniu – ir Šventojo Rašto, V.S.) mylėtojai tapo nesutarimo simboliu? Tema būsimiesiems mokslų daktarams. (Arkiv. Janis Vanags. Dievo planas B)

Burning_sky_-_panoramio_(1)

Sausio 5 d. Lietuvos liuteronai kartu sutinka Naujuosius Viešpaties metus pamaldose Tauragėje.
Sausio 6 d. – „Jėzuitų misijai Lietuvoje 450 metų“ atidarymo šventė visoje šalyje. Pakviesti ir dalyvauja liuteronai (Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje).
Sausio 6 d. naktį į 7 d., 23 val. – tiesioginė Kristaus Gimimo šventės pamaldų transliacija iš stačiatikių (ortodoksų) Šv. Paraskevės parapijos per LRT Plius (lietuvių kalba). Pakviesti ir dalyvauja liuteronai. Įrašas.

Nuotraukos iš visų šių pamaldų.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą