Trys karaliai (dabar jau lauksiu pavasario)

Ar mokate sugroti gamą? Jei taip, vadinasi, galite paskelbti Evangeliją ;) Štai kaip Geroji Naujiena, Geroji Žinia telpa aštuoniose natose:

Beje, o juk tų natų pavadinimai (Do [Ut], Re, Mi, Fa, Sol, La, Si)– tai Jono Krikštytojo garbei sukurto liturginio himno lotynų kalba pirmi pirmo posmelio septynių eilučių skiemenys. Jonas Krikštytojas – Aukščiausiojo pranašas (žr. jo tėvo Zacharijo giesmę), sakęs: Jam skirta augti, o man – mažėti. Štai nuo Joninių pusmetį gražiai ir trumpėja dienos, o nuo Kristaus gimimo šventės vėl kasdien daugėja šviesos.

pablo

Net negavęs pažinimo iš skelbimo, klausymo, prisilietimo, ragavimo, žmogus vis tiek tarsi apgraibomis iš gamtos kažką nutuoktum apie Dievą.

wise men

Man patinka šis pranciškono brolio pamokslas apie Tris išminčius: Stebint gamtą nueinama geroka atkarpa Dievo link, tačiau kūrinijos kalba nesuteikia galutinės šviesos. Galiausiai išminčiams prireikė išgirsti Dievo žodį – tik jis jiems galėjo parodyti kelią. Dievo žodis yra tikroji žvaigždė.

gkch

Šiandien, Trijų Karalių dieną, jau nupuošę Kalėdų eglutes, dar kartą girdime patvirtinant, kad tamsa traukiasi, o tikroji šviesa jau šviečia.

1. Žeme, pabuski po nakties, Pakilki iš tamsos!
Žiūrėki, jau nušvito tau
Skaisti žvaigždė aušros, skaisti žvaigždė aušros,
Skaisti, skaisti žvaigždė aušros!

2. Žeme, klausykis su džiaugsmu: Mesijas gimė štai!
Karaliui šiam, Dangaus siųstam,
Atverk duris plačiai, atverk duris plačiai,
Atverk, atverk duris plačiai!

3. Kristus ateina išvaduot Iš nuodėmių tave;
Nuims visas sunkias naštas,
Į Dievo šviesą ves, į Dievo šviesą ves,
Į Dievo, Dievo šviesą ves!

                                                                              (Teskamba giesmės. 1998)

isminties Jok 1,5

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą