Vasaros pradžia

 

Tamo 2017 05

Praėjusią žiemą pažiūrėjau filmą, su kuriuo sąmoningame gyvenime kažkodėl buvau apsilenkusi – Birželis, vasaros pradžia (1969). Ir sakiau reiks prisiminti, kad ten mūsų giesmę groja. Ir štai vėl proga :) Čia galima pažiūrėti:

Man visa ištrauka nuo 1:07:20 iki 1:10:45 nenusakoma, bet jei konkrečiai apie giesmelę, tai epizodas prasideda 1:09:11: … Kas tiki, Dievas niekados / To nepalieka be globos…

Štai visas tekstas ir gaidos dabartiniame Liuteronų bažnyčios giesmyne Krikščioniškos giesmės (2007):

Kas Dievui leidziasi valdyti
2. Ką sau dejonėmis padėsim,
Ką gelbės rūpesčiai visi,
Jei sielotis kasryt pradėsim
Ir būsim nuolat liūdesy?
Taip savo kryžių ir skausmus
Darytume tik didesnius.
3. Tai pasiduokim Dievo valiai
Ir pasitenkinkime tuo,
Ką jau malonė Visagalio
Ir išmintis paskyrė Jo.
Juk žino Sutvėrėjas mūs
Pats mūsų rūpesčius visus.
4. Jis duoda čia dienas linksmybės,
Kad jos atneštų daug naudos,
Jei pilnas tik ištikimybės
Jis randa širdis be klastos.
Tai Dievas mums iš nežinių
Suteikia daugel dovanų.
5. Kai slegia kryžius, negalvoki,
Jog Dievo atmestas esi,
Kad Viešpats nori tuos globoti,
Kurie turtingi ir didi.
Negelbsti turtai nei garbė –
Išganymo kita vertė.
6. Galybės Viešpačiui nestinga,
Tikrai Aukščiausiam nesunku
Turtuolį padaryt vargingą,
Varguolį laiminti turtu,
Garbe išaukštinti teisius
Ir vėl pažeminti puikius.
7. Eik Viešpaties keliais be baimės,
Vykdyki pareigas visas
Ir lauki iš dangaus palaimos,
Kuri kas dieną bus nauja.
Kas tiki, Dievas niekados
To nepalieka be globos.

O čia galima pasiklausyti (pal. su filmu :) ).

KG

Tai – 1641 m. Georgo Neumarko sukurta pasitikėjimo Dievu giesmė (Trostlied), kurios melodija – viena žymiausių liuteronų giesmyne. Jai pritaikyta daug kitų tekstų, pvz., Aš iš malonės išganytas, kur kiekviename sakinyje įstabiai perteikiama liuteroniškojo mokymo šerdis, pvz.: Tik iš malonės! – tau sakyta, / Nes Dievo žodis – tai tiesa.

aus gnaden
hymnary.org nuotr.

Linkiu ieškoti tiesos, nebijoti ir smalsauti! Džiaugsmingos vasaros! :) O čia yra birželio kalendorius.

birzelis

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą