Pasninkas pagal liuteronus

Paskelbta 2017 03 19

Morta ir Marija Georg_Friedrich_Stettner_(attr)_Christus_im_Hause_der Martha 17 a
Kristus Mortos namuose. G. F. Stettner (attr.), 17 a.

Martyno Liuterio Mažajame katekizme rašoma, kad pasninkas yra „geras išorinis dalykas“. Jis vadinamas kūnišku prisiruošimu ne tik Velykoms, bet ir Šventajai Vakarienei - proga prisiminti ir tai.

Kai kuriems reikia beveik 40 metų (it. quaranta – iš čia „karantinas“) nugyventi šioj žemėj, kad ryžtųsi pagalvoti apie džiaugsmingą pasninką, kai gimtoji Bažnyčia to neliepia, nors mielaširdingai pataria laikytis, ypač Gavėnios metu – 40 „grynų“ pasninko dienų, neskaitant sekmadienių. Esminės gairės:

  • Savidrausmė, t.y. pajusti alkį: maisto, gėrimo, malonumų (naudingų ar nelabai), kitų įjunkimų, o per tai – suvokti Viešpaties artumo alkį ir to numaldymą Juo pačiu, o ne užkišant minėtais dalykais. Turi pritrūkti.
  • Tyla: prie Viešpaties kojų, maldingai klausantis Jo Žodžio.
  • Labdara: sutaupytus per gavėnią pinigus Didįjį Ketvirtadienį atiduoti stokojantiems, turėjus progą savanoriškai pajusti stoką patiems.

Kasmet priminimas apie Gavėnios pasninką turi savų niuansų. Šiemet, pvz., broliai sesės Amerikoje skatina ne tik atimti, bet dargi pridėti: judėjimo (kad sveikesnis, stipresnis kūnas padėtų apsčiai gyventi), pamaldų (ne tik sekmadieniais, bet ir savaitės eigoje) bei artimo meilės darbų (gal kažkur šaukia?..). Kai pridedi ką nors (gera), išstumi ką nors (netinkama). Paprasčiausiai taip yra. Kai suserga vaikas ir skubi pas gydytoją, savaime atkrenta betikslis smaksojimas. O čia daugiau negu sloga.

Ir dar. Tas pasninkavimas („kūno marinimas“) – ne (tik) priemonė, bet išdava, ženklas vidinės atgailos.

Per 40 dienų, teigiama, susiformuoja ir naujas įprotis.

Ai, o kava, juokauja liuteronai kitose šalyse, tai kone šventas reikalas. Bet ir nuo tokių pašmaikštavimų susilaikyti nepakenks. 

Daugiau - delfi.lt

 

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą