3 sekmadienis po Trejybės. Ps 34,2-7 (kai Lk 15,1-3.11b-32)

Atliepiamoji psalmė. Psalmės ar kitos Šventojo Rašto vietos dalis – atliepas po Senojo Testamento skaitinio. Tarp Senojo Testamento ir Laiško, vienas giedotojas gieda (ar skaito) psalmę, o parapija kartoja priegiesmį. (Liuteronybė. Kas tai? 2018)

Kai prieš 10 metų buvo įvestas naujausias, dabartinis, Lietuvos liuteronų bažnyčios giesmynas Krikščioniškos giesmės (žr. nuotr.), Vilniaus parapijoje per pamaldas pradėjome giedoti atliepiamąją psalmę.

Pirmiausia priegiesmį pagieda solistė/-as. Tada pakartoja parapija. Tuomet pakaitomis – solo posmelis su parapijos atliepu. Paskutinį kartą priegiesmis sugiedamas du kartus.

PsTik – kaip? ką? iš kur? Na, psalmė tai iš liturginių skaitinių, bet kaip su melodija? Paklausiau patyrusios pažįstamos iš kaimyninės bažnyčios – o ji paprastai: Taigi sukurk. – ?!. – Arba nusiklausyk. 

Tai taip ir yra. Vienas sukūriau, kitas nurašiau, dar kitas nuo jos nusiklausiau; atsirado, ir kas padeda. Kažkaip juk reikia pradėti grįžti. Ar taip galima? Matyt, šiuo metu taip reikia. Gal ateis laikas, kai viskas bus žymiai labiau, o kol kas – nuolankiai ir su protu ;) Tikiu, kad Dievo Žodis atliks, kam buvo siųstas.

Šis sekmadienis mūsų Bažnyčioje – 3 po Trejybės. Evangelijos skaitinys – apie sūnų palaidūną.

Sunus palaidunas Rembrandt van Rijn, The Return of the Prodigal Son, c. 1661–1669
Šedevras, kuriame iš rankų atpažįstame ir tėvišką, ir motinišką meilę. Sūnaus palaidūno sugrįžimas. Rembrandt van Rijn, c. 1661–1669.

Gaidų lapelis – labiau sufleris, viskas čia, išskyrus tekstą, orientacinio pobūdžio. Tai gal ir pravers. Vis įkelsiu.

Gaidos: 3 sekmadienis po Trejybės. Ps 34,2-7 (kai Lk 15,1-3.11b-32)

P.: Kelsiuos ir eisiu pas Tėvą (pgl. Lk 15,18)

Aš visuomet VIEŠPATĮ gerbsiu,
mano burna šlovins Jį nuolat.
Tuo mano siela didžiuojas.
Tegu nuskriaustieji tai girdi ir džiaugias.

Su manimi visi šlovinkit Dievą,
aukštinkim VIEŠPATIES vardą kaip vienas.
VIEŠPATIES ieškau, Jis atsiliepia
ir išvaduoja mane iš baisybių.

Žvelkit į Jį, ir jums nušvis veidas,
nebeteks rausti iš gėdos.
Štai vargšas šaukės, ir VIEŠPATS išgirdo,
iš visų bėdų išvadavo.

Ps 34,2-7

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą