Šv. Arkangelas Mykolas ir visi angelai|Ryto ir vakaro malda, giesmės, pamokslas, Ps 138

Liuteronų bažnyčioje, įtakojus anglikoniškajai tradicijai, rugsėjo 29-ąją švenčiamas ne tik Šv. Mykolas, bet ir visi angelai bei arkangelai. Ne kokie tai „angeliukai“, bet dangiškosios būtybės, dalyvaujančios svarbiausiuose Jėzaus gyvenimo įvykiuose. Juos regime Apreiškime.

Jie kasdien saugo, gina ir kovoja už mus ir mūsų vaikus: „Sakau jums, jų angelai danguje visuomet regi mano dangiškojo Tėvo veidą.“ (Mt 18,10)

Apie Mykolą (Michaelį) skaitome Senojo Testamento Danieliaus knygoje, tada – Naujajame Testamente: Judo laiške ir Apreiškime Jonui. Bažnyčios tradicijoje jis dažniausiai minimas kartu su kitais (ark)angelais: Gabrieliumi, apie kurį pasakojama Evangelijoje pagal Luką, bei Rapolu (Rafaeliu), apie kurį žinome iš deuterokanoninės Tobito knygos. Tai jie minimi Bažnyčios liturgijoje, kai kunigas įveda mus į Šventas: „Mes kartu su visais angelais ir dangaus pulkais Tavo amžinai šlovei garbės giesmę giedame“. Giedame kartu su angelais, arkangelais ir visais šventaisiais.

Angelai nuolat dalyvauja bibliniuose įvykiuose, jie veikia svarbiausiuose Jėzaus gyvenimo momentuose: atneša apreiškimą Marijai, sapne pasirodo Juozapui, praneša gerąją naujieną apie Išganytojo gimimą piemenims ir garbina Dievą giedodami, veda Juozapą su Šventąja Šeima į Egiptą ir parveda atgal, yra kartu su Viešpačiu Getsemanės kančioje, praneša apie Jo prisikėlimą Velykų rytmetį, kalba mokiniams Dangun žengimo metu, išlaisvina Petrą iš kalėjimo, kalba Pauliui, pasirodo Jonui, reginčiam apreiškimą. Apie angelus, reginčius Dievo veidą, primena paties Jėzaus Kristaus žodžiai, o iš psalmių žinome, kad jie mus saugo.

Kadien ryto ir vakaro maldoje prašome Dievo:

Tavo šventasis angelas tesie su manimi,
kad piktasis priešas neturėtų jokios galios prieš mane. 

Pgl. William Weedon. Celebrating The Saints

Septyniasdešimt du sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo: „Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl Tavo vardo.“ O Jėzus atsiliepė: „Mačiau šėtoną, kaip žaibą krintantį iš dangaus. Štai aš suteikiau jums galią mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios; džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje.“ (Lk 10,17-20)

Psalmė
Natos: Šv. Arkangelas Mykolas ir visi angelai. Ps 138,1-5

Priegiesmis: Angelų akyse giedu Tau, VIEŠPATIE, giesmę.

Apie liuteroniškose pamaldose giedamas psalmes yra čia.

Paskelbta 2018 09 28, atnaujinta 2023 09 29.
Viršelio nuotr. iš čia.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą