Nekaltieji vaikeliai (gruodžio 28 d.)

Žmonės šiuo metu linkę pasisveikinti: „Tai vis dar su šventėm“. Iš tiesų, dar tikrai Kalėdos.

Po Advento laukimo Kalėdos ateina su nepalyginamai didesne džiugiąja žinia, nei gali tilpti į vieną šventinę dieną. Kūčių vakarą prasideda Kalėdų laikotarpis, kuris baigiasi sausio 5 d., prieš Tris Karalius (Viešpaties Apsireiškimą – Epifaniją). Šis laikotarpis dar žinomas kaip Dvylika Kalėdų dienų. (Pgl. knygą Liuteronybė).

Šventinės dienos, kai atmenami šventieji. 26-ąją – kankinys savo apsisprendimu ir patyrimu Šv. Steponas; 27-ąją – Šv. Jonas, apaštalas ir evangelistas: kankinys savo valia, bet nemiręs kankinio mirtimi. (Romos katalikų bažnyčioje po Mišių per jo šventę laiminamas žmonių atsineštas vynas – pasak tradicijos, Šv. Jonas išgėręs užnuodytą taurę, prieš tai pasimeldęs, ir nemiręs).

O šiandien, gruodžio 28 d., švenčiami Nekaltieji vaikeliai – kankiniai ne savo apsisprendimu, bet iškentimu ir mirtimi dėl meilės bei ištikimybės Dievui. (Pgl. William Weedon knygą Celebrating The Saints).

Išminčiams iškeliavus, štai vėl pasirodo Juozapui sapne Viešpaties angelas ir sako: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas Jį nužudyti“. Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą. Ten jis prabuvo iki Erodo mirties, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai, pasakyti per pranašą:
Iš Egipto pašaukiau savo Sūnų.
Erodas, pamatęs, kad jį išminčiai apvylė, baisiai įniršo ir pasiuntė išžudyti Betliejuje ir jo apylinkėje visus berniukus, dvejų metų ir jaunesnius, pagal laiką, kurį buvo patyręs iš išminčių. Tuomet išsipildė pranašo Jeremijo žodžiai:
Pasigirdo šauksmas Ramoje,
garsios dejonės ir aimanos;
tai Rachelė rauda savo vaikų,
ir niekas jau jos nepaguos, nes jų nebėra.
(Mt 2,13-18)

Nekaltieji vaikeliai. Kūdikių žudynės. Giotto_di_Bondone_-_No._21_Scenes_from_the_Life_of_Christ_-_5._Massacre_of_the_Innocents_-_ between 1304 and 1306
Kūdikių žudynės. Giotto di Bondone, tarp 1304-1306

Margarita Navarietė (Marguerite de Navarre, 1492-1549) – prancūzų poetė, mecenatė, persekiojamųjų globėja, viena labiausiai išsilavinusių savo laikmečio moterų, Martyno Liuterio amžininkė, sukūrė Jėzaus Kristaus gimimą. Šis Viešpaties gyvenimo epizodas suskaidytas į dalis – komedijas. Komedijas, nes viskas išeina į gera.

Tai Nekaltųjų vaikelių komedijos siužetas apima ir tokį įvykį: kareivis, išplėšęs iš paklaikusios auklės rankų, nužudo paties Erodo sūnelį: įsakyta visus iki dvejų metų!..

Yra ką apmąstyti maldoje apie savo širdį per šias 12 Kalėdų dienų.

Paskelba 2018 12 28. Atnaujinta 2021 12 28.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą