Kodėl pamaldos?

Kas yra krikščioniškas Dievo garbinimas?
Trumpas liuteroniškas atsakymas: Pamaldos su Šventąja Vakariene.

Dievas tikėjimu nori būti taip garbinamas, kad iš Jo gautume tai, ką Jis žada ir teikia“.
Augsburgo išpažinimo apologija IV 49

Plačiau? Kun. Bryan Wolfmueller:

Dievo garbinimą galima suprasti dvejopai.

Pilypas Melanchtonas (16 a.) liuteronų išpažinimo raštuose suskirsto paprastai: yra Įstatymo garbinimas, kai mes dėkojame Dievui ir Jį šloviname, ir Evangelijos garbinimas, kai Dievas mums teikia savo dovanas. Taigi, yra meilės garbinimas ir tikėjimo garbinimas. Garbinimas duodant ir garbinimas gaunant.

Daugelis įsivaizduoja, kad garbinu tada, kai stoviu Dievo akivaizdoje ir teikiu Jam garbę bei šlovę, atiduodu Jam savo meilę. Taip, aš tikrai Jį aukštinu, šlovinu ir myliu. Tai – garbinimo dalis. Bet ne vienintelė dalis. Ir ne pati svarbiausia.

Liuteris sako pamokslą. Wittenbergo altorius. Lukas Kranachas jaun. (ir galimai Lukas Kranachas vyr.). 16 a.

Svarbiausioji pamaldų dalis – Viešpats Jėzus suteikia mums savo dovanas: gailestingumą, maloningumą, meilę, savąjį kraują, nuodėmių atleidimą, pažadus, šypseną, karalystę, Dvasią – viską.

Altoriaus paveikslas Weimaro Šv. Petro ir Šv. Pauliaus bažnyčioje. Pradėtas Luko Kranacho vyresniojo, užbaigtas jo sūnaus Luko Kranacho jaunesniojo. 1555 m.

Jėzus sako: Žmogaus Sūnus irgi atėjo, ne kad Jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį (Mt 20,28).

Paskutinėje Vakarienėje, įsteigdamas Eucharistijos sakramentą, Jėzus klausia ir atsako: Katras yra vyresnis – kuris sėdi už stalo ar kuris jam patarnauja? Argi ne tas, kuris sėdi?! O aš tarp jūsų esu kaip tas, kuris patarnauja (Lk 22,27).

Torslunde bažnyčios altorius, 1561

Tad svarbiausias pamaldų veiksmas yra Jėzaus atėjimas pas mus. Jis ateina suteikti mums išganymo dovanas: pažadėtąjį atleidimą, ant kryžiaus laimėtą pergalę. Tai – esminis ir svarbiausias pamaldų aktas. O mes atsiliepiame.

Velyknakčio pamaldos Vilniuje 2018

Mes Jam dėkojame ir šloviname, liaupsiname ir gėrimės Juo. Ne tik tuo, koks Jis stiprus, bet ir koks silpnas; ne tik už tai, kad Jis gyvas per amžius, bet kad Jis mirė ant kryžiaus; ne tik todėl, kad Jis viską sukūrė, bet ypač už tai, kad Jis mus atpirko. Jis prisiėmė mūsų kūną bei kraują ir mūsų nuodėmę. Jis kentėjo už mus ir taip suteikė Dievo malonę.

Štai kas yra krikščioniškas Dievo garbinimas – pamaldos. 

Pamaldos su Šventosios Vakarienės sakramentu yra svarbiausios Liuteronų bažnyčios apeigos.

(Sakramentas: šventas aktas, įsteigtas Dievo, kuriame Jis sujungia savo pažado žodį su regimu elementu (vandeniu, duona, vynu) ir kuriuo suteikia Kristaus pelnytą nuodėmių atleidimą.)

Ateis valanda – jau dabar ji yra, – kai tikrieji garbintojai šlovins Tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats Tėvas tokių garbintojų ieško. (Jn 4,23)

Šaltiniai: Liuteronybė ir Bryan Wolfmueller
Viršelio nuotr.: Silvija Knezekytė (Artuma)

Paskelbta 2020 01 27

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą