Šv. Augustinas (rugpjūčio 28 d.)

Tu sutvėrei mus tik sau, o Viešpatie, ir nenurims mūsų širdys tol, kol neras atilsio Tavyje. (Šv. Augustino malda)

Šv. Augustino regėjimas. Ascanio Luciano, tarp 1669 ir 1691

Šv. Augustinas iš Hipono (354 – 430), vyskupas ir teologas, yra vienas iš keturių didžiųjų vakarų Bažnyčios mokytojų (daktarų), kuriais remiasi krikščioniškoji doktrina (Šv. Augustinas, Šv. Ambraziejus, Šv. Jeronimas ir Šv. Grigalius Didysis).

Atsakas į karštas Augustino motinos Šv. Monikos maldas buvo jo susitikimas su Milano arkivyskupu Ambraziejumi – retorikos žinovu, visapusiškai apsišvietusiu krikščionimi. Augustinas tuomet buvo pakrikštytas.

6 a. freska Laterane, Romoje. Ankstyviausias žinomas šventojo portretas.

Įšventintas kunigu; vėliau konsekruotas Hipono vyskupu. Kadangi laikėsi ir gynė mokymą apie išganymą vien tiktai malone, Augustinas vadinamas Malonės daktaru, mokytoju.

Apie 400-uosius metus parašė vienuolinio gyvenimo regulą (ankstyviausią vakarų Bažnyčioje).

„Luther in his business, transferred to him by Staupitz, as General Vicar of the Order of Augustine“ (1516). Gustav König, 1847

(13 a. galutinai susiformavusiam Šv. Augustino ordinui kurį laiką priklausė ir 1505 m. į vienuolyną Erfurte atvykęs teisės magistras Martynas Liuteris.)

Netrukus po mirties Šv. Augustinas pradėtas minėti kaip didi Dievo dovana Bažnyčiai.

Tave tik vieną myliu, Tavim seku, Tavęs vieno ieškau, Tau vienam esu pasirengęs tarnauti, nes vienas teisingai viešpatauji. Išvyk iš manęs proto aptemimą, kad pažinčiau Tave. O, koks nuostabus vienatinis Tavo gerumas!.. Išaugink manyje tikėjimą, išaugink viltį, išaugink meilę. (Šv. Augustino malda)

Pgl. William Weedon. Celebrating The Saints

Šv. Augustino atsivertimas. Fra Angelico, c. 1430 – 1435

Paskelbta 2019 08 28

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą