Šv. Baltramiejus (Natanaelis) | Rugpjūčio 24 d.

Šv. Baltramiejus, apaštalas, taip pat žinomas kaip Natanaelis, – vienas pirmųjų Jėzaus mokinių.

Skaityti Evangeliją

Jo tėviškė – Galilėjos Kana, kur Viešpats padarė pirmąjį stebuklą. Evangelijoje pagal Joną skaitome, kaip Judėjoje Pilypas trokšta supažindinti Baltramiejų su Jėzumi: „Radome Tą, apie kurį rašė Mozė Įstatyme ir pranašai“. Bičiuliui skeptiškai sureagavus – „Ar iš Nazareto gali būti kas gero?!“, Pilypas paragina: „Eik ir pasižiūrėk!“

Įvykęs susitikimas perkeitė būsimąjį apaštalą: „Rabi, Tu Dievo Sūnus, Tu Izraelio karalius!“

Sekant labai sena Bažnyčios tradicija, Šv. Baltramiejus atnešė Evangelijos žinią į Armėniją. Ten atsivertusio į krikščionybę karaliaus brolis nukankino apaštalą – jam gyvam nulupta oda.

Šv. Baltramiejus, apsisupęs savo paties oda, nulupta jam gyvam. Milano katedra

Regėjęs prisikėlusį Išganytoją ir bendravęs su Juo, patyręs Šventosios Dvasios ugnį per pirmąsias Sekmines aukštutiniame kambaryje, šventasis apaštalas Baltramiejus (Natanaelis) iki kankinystės mirties skelbė Evangeliją ir paliudijo neapgaunančią prisikėlimo viltį.

Šv. Baltramiejaus kankinystė. 17 a. pav.

Pgl. William Weedon. Celebrating The Saints

Paskelbta 2019 08 24

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą