Šv. Monika (rugpjūčio 27 d.)

Monika, Augustino motina. Ji daugelį tikinčių motinų įkvepia viltingai ir nepaliaujamai melstis už savo vaikus, rūpintis šeimos, artimųjų ir kitų žmonių gerbūviu.

Jei ir Jūs norite užtarti ir palydėti savo vaikus, vieną iš maldos variantų rasite čia: kasdienybe.lt/namai/mamos-malda-30-dienu/

Šv. Monika (fragmentas). Paolo Uccello, 15 a. 4 deš.

Iš Šv. Augustino Išpažinimų žinome apie jo motinos ypatingą būdą, nepaprastą pamaldumą, noringą patarnavimą esantiems šalia, apie švelnumą, taikingumą ir nuolankumą, laimėjusius Kristui jos vyrą. Vėliau jau našlės didžiausias rūpestis buvo paklydęs sūnus – o vis dėlto būsimas šventasis. Motina sekė sūnaus keliais – iš Šiaurės Afrikos į Romą, vėliau – į Milaną. Būtent šiame mieste atsakas į Monikos maldas buvo sūnaus Krikštas, Šventajai Dvasiai prabilus į Augustiną per Arkivyskupą Ambraziejų.

Šv. Monika gimė Šiaurės Afrikoje. Gyveno maždaug 333 – 387 m. Nors ji mirė gegužės 4 d., dėl ypatingo santykio su sūnumi Augustinu Bažnyčios kalendoriuje Šv. Monika minima dieną prieš jo gimimo dangui minėjimą.

Šv. Monikos bažnyčia. Mobile, Alabama

Šv. Monika – įsikūnijusi Jėzaus mums pavyzdžiu rodoma evangelinė našlė:

Jėzus pasakė jiems palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis pradėjo: „Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo: ‘Apgink mane nuo skriaudiko!’ Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė sau: ‘Nors aš Dievo nebijau nei žmonių nesidroviu, vis dėlto, kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teises, kad, ko gero, ji manęs neapkultų’. Ir Viešpats pridūrė: „Įsidėmėkite, ką pasakė tas nesąžiningas teisėjas. Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie Jo šaukiasi per dienas ir naktis, ir delstų jiems padėti?! Aš sakau jums: netrukus Jis apgins jų teises. Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?“ (Lk 18,1-8)

Šv. Monikos atkakli, net, galima sakyti, įkyri malda dėl jos brangiausių žmonių, ypač sūnaus Augustino, atsivertimo buvo išklausyta, už ką ji buvo dėkinga iki gyvenimo pabaigos, o šiandien už jos paliudytą viltį Dievui dėkojame mes.

 Pgl. William Weedon. Celebrating The Saints

Monika

Paskelbta 2019 08 27. Atnaujinta 2023 08 27.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą