Kurčiojo išgydymas (12 sekm. po Trejybės) | Mokomės su vaikais

Daugiau rasite čia: Mokomės su vaikais

12 sekmadienis po Trejybės

Nei palaužtos nendrės Jis nelauš, nei blėstančio dagčio negesins. Jis neš tikrą teisingumą. (Iz 42,3)

Evangelija pagal Morkų 7,31-37

Palikęs Tyro sritis, Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero, į Dekapolio krašto vidurį. Ten buvo atvestas Jam sunkiai kalbantis kurčius ir prašyta uždėti ant jo ranką. Jis pasivėdėjo jį nuošaliau nuo minios įleido savo pirštus į jo ausis, paseilino ir palietė jam liežuvį, pažvelgė į dangų, atsiduso ir tarė jam: „Efata!” – tai yra: „Atsiverk!“ Ir tuojau atsivėrė jo klausa, atsirišo liežuvio ryšys, ir jis kalbėjo kaip reikia. Jėzus jiems liepė niekam šito nepasakoti. Bet kuo labiau Jis jiems draudė, tuo jie plačiau Jį skelbė. Žmonės be galo stebėjosi ir kalbėjo: „Jis visa gerai padarė! Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba.“

Visi šio sekmadienio Šventojo Rašto skaitiniai yra ČIA

> Galima atsinešti instrumentų, priemonių – pvz., teptuką ir spalvas, krepšinio kamuolį, smuiką, virbalus: „Aš neblogai piešiu, bet nemoku groti smuiku“ ir pan. Ką nors moku gerai, o kai ką – nelabai. Bet yra VIENAS, kuris viską daro tobulai („Jis visa gerai padarė!“ Mk 7,37)
> Galima pradėti susitikimą „kalbant“ be garso – tarsi tariant žodžius, bet be balso, vien judinant lūpas. O paskui jau pradėti kalbėti įprastai. Arba pasiveikinti gestų kalba. O gal kas nors iš mokinių ar jų šeimos narių turi kuo pasidalinti iš savo patirties, kuri daugumai nepažįstama?
> Galime pamokos pradžioje pasitikrinti, ar taip jau gerai girdime (iš tiesų – klausomės): Apie ką buvo šiandienos Evangelija, skaitoma iš sakyklos?.. Kas gali atsakyti? (Labai dažnai… – nė vienas, kartais – vienas vaikas. Tad prisiminkime, perskaitykime dabar dar kartą.)

> Gali būti, kad mūsų malda kartais, o gal ir dažnai yra kaip tik tokia: sunkiai kalbame ir nieko negirdime
> Jei norime išgirsti kalbant Dievą, turime atsiversti, skaityti ir klausytis Dievo Žodžio – Biblijos, t.y. Šventojo Rašto

- Ar žinai, kad yra žmonių, kurie už tave meldžiasi?
- Ar tu už ką nors pasimeldi?
- Ar paprašai Jėzaus, kad tau padėtų ir apsaugotų?

- Gal moki ką nors pasakyti gestų kalba?

*

Kurciaus isgydymas Mk 7,31-37 pngkey.com

 

*
Kurciaus isgydymas Mk 7,31-37 biblecoloringpages.org

*

Kurciaus isgydymas Mk 7,31-37 sermons4kids.com

*

*

 

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą