Pjūties padėkos šventė | Mokomės su vaikais

Daugiau rasite čia: Mokomės su vaikais

Sekmadienį po Šv. Arkangelo Mykolo ir visų angelų šventės (rugsėjo 29 d.) Liuteronų bažnyčioje yra Pjūties padėkos šventė.

Visų akys žvelgia į Tave su viltimi,
ir Tu duodi jiems peno, kai reikia.
(Ps 14,15)

Evangelija pagal Luką 12,13-21

Vienas iš minios Jam tarė: „Mokytojau, liepk mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą.“ Jis atsakė: „Žmogau, kas gi mane skyrė jūsų teisėju ar dalytoju?“ Ir dar pridūrė: „Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apsčiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto.“ Jis pasakė jiems palyginimą: „Vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. Jis pradėjo sau vienas svarstyti: ‘Ką man čia dabar padarius? Neturiu kur sukrauti derliaus.’ Galop jis tarė: ‘Štai ką padarysiu: nugriausiu savo klojimus, statysiuos didesnius ir į juos sugabensiu visus javus ir visas gėrybes. Tada tarsiu savo sielai: mano siela, tu turi daug gėrybių, sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgyk, gerk ir linksmai pokyliauk!’ O Dievas jam tarė: ‘Kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės. Kam gi atiteks, ką susikrovei?’ Taip būna tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą.“

Visi šios dienos Šventojo Rašto skaitiniai yra čia.

> Kodėl Jėzaus palyginime žmogus pavadintas kvailiu?.. 


Jei dabar gautum dovanų daug daug pinigų (kokius 10 milijonų eurų) ir turėtum per 5 minutes nuspręsti, kam juos išleisti, kas tai būtų?

Kaip manai, kas niekada neišnyks ir nepražus, ką mums tikrai verta kaupti?
Kas yra tas mūsų palikimas, kas jį gaus?
Ar kada nors pagalvojai už tai padėkoti?

Čia kažkas ne taip. Ne daiktai, kurie yra geri ir kurių daugelis mūsų turi arba nori turėti. 

Palyginimas

 Paskelbta 2022 10 02.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą