Raupsuotųjų išgydymas (14 sekm. po Trejybės) | Mokomės su vaikais

Daugiau rasite čia: Mokomės su vaikais

14 sekmadienis po Trejybės

Šlovink VIEŠPATĮ, mano siela, ir nepamiršk, koks Jis geras! (Ps 103,2)

Evangelija pagal Luką 17,11-19

Keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos. Įeinantį į vieną kaimą, Jį pasitiko dešimt raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu ir garsiai šaukė: „Jėzau, Mokytojau, pasigailėk mūsų!“ Pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė: „Eikite, pasirodykite kunigams!“ Ir beeidami jie pasveiko. Vienas jų, pamatęs, kad išgijo, sugrįžo atgal, balsu šlovindamas Dievą. Jis dėkodamas parpuolė Jėzui po kojų. Tai buvo samarietis. Jėzus paklausė: „Argi ne dešimt pasveiko? Kur dar devyni? Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis!“ Ir tarė jam: „Kelkis, eik! Tavo tikėjimas išgelbėjo tave.“

Visi šio sekmadienio Šventojo Rašto skaitiniai yra ČIA

> Mes visi esame patyrę, ką reiškia būti  kitokiam,  nepriimtam, net atstumtam. O jei dar turėtume iš tolo skambinti, kelti triukšmą, šaukti, perspėdami apie savo artinimąsi: „Nešvarus!“?..

> „Ačiū“, „Prašau“, „Atsiprašau“ – svarbūs žodžiai

Už kurį žmogų Tu dėkoji Dievui?
Už kokį daiktą?
Už ką dar?

Ar moki pasakyti AČIŪ? Žinoma, moki. 
Ar pasakai?

kgmcrafts.com

 

IMG_5923
https://youtu.be/1hTESMh8ukc

DĖKOJU Tau, mano dangiškasis Tėve:

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą