Laukto kūdikio atminimo diena | Spalio 15

Spalio 15-oji. Laukto, bet negimusio ar neišgyvenusio kūdikio atminimo diena

Jis tarė jai: „Kiek ilgai girta svirduliuosi? Išsipagiriok nuo vyno!“ Bet Ona atsakė: „Ne, mano viešpatie! Aš labai nelaiminga moteris. Nesu gėrusi nei vyno, nei kito svaigaus gėrimo. Liejau savo širdį VIEŠPAČIUI. Nepalaikyk savo tarnaitės niekam tikusia moterimi; visą tą laiką kalbėjau iš savo didelio skausmo ir kančios.“ (1 Sam 1,14-16)

Kūrinio atsiradimo istorija yra čia.

Širdyje kiekviena/s turime tas Biblijos eilutes, maldas, brangius išgyvenimus, Dievo artumo patirtis, besimainančius, neišsemiamus kaip vandenynas vaizdinius, pajautimus ir perkeitimus. Kiekviena/s, kas patyrė, ką reiškia ištarti „sudie“ prieš pasakant „labas“. (Kai pagalvoji, kad „labas“ tai dar laukia!..)

Kristus Isganytojas Andrei Rublev c. 1410
Kristus Atpirkėjas (Išganytojas). Andrei Rublev, c. 1410

Iš nevilties gelmių šaukiuosi Tavęs, VIEŠPATIE!
VIEŠPATIE, išgirsk mano balsą!
Tegu Tavo ausys atsiveria mano maldavimui,
išgirsk jį ir būk gailestingas.
Nekantriai laukiu VIEŠPATIES pagalbos
ir Jo žodžiu pasitikiu.
Laukiu VIEŠPATIES nekantriau,
negu sargybiniai laukia aušros, negu sargybiniai aušros.
Izraelis laukia VIEŠPATIES,
nes VIEŠPATIES yra gerumas,
ir Jis turi galią atpirkti.

(Psalmė 130,1-2.5-7)

Sirdis Nidoje
Nidos liuteronų bažnyčioje

Tavo vaikelis dabar angeliukas“  – ne, ir ačiū Dievui; „tu dar jauna“ – prislegia; „juk turi kitus vaikus“ – klaiku; „neverk“ – o tai kada dar verkti?! Apsimesti, kad to nebuvo – tai negyventi tiesoje, vadinasi, ir meilėje. Tai kaip?..

Nebijok, nes Aš su tavimi

O dabar šitaip kalba VIEŠPATS, kuris tave sukūrė, Jokūbai,
kuris tave padarė, Izraeli:
„Nebijok, nes Aš išpirkau tave;
pašaukiau tave vardu, ir tu esi mano.
Kai brisi per gilius vandenis, Aš būsiu su tavimi,
ir upėse tu nepaskęsi.
Kai eisi per ugnį, nesudegsi,
ir liepsnos tavęs neprarys,
nes Aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas,
Izraelio Šventasis, kuris tave gelbsti.
Kadangi tu man brangus,
vertingas ir mylimas,
aš atiduodu už tave kraštus
ir mainais už tavo gyvybę tautas.
Nebijok, nes Aš su tavimi!
Tavo palikuonis parvesiu iš rytų,
surinksiu tave iš vakarų.
Pasakysiu šiaurei: ‘Atiduok juos!’
ir pietums: ‘Nesulaikykit!’
Parvesk mano sūnus iš tolimų kraštų
ir mano dukteris iš žemės pakraščių,
kiekvieną, kuris vadinamas mano vardu,
kiekvieną, kurį savo garbei
Aš sukūriau, pašaukiau ir parengiau.“

(Izaijo 43,1-3a.4-7)

IMG_3677 (1)

Vilniaus liuteronų bažnyčioje

Reformacijos metais norėjau gręžtis prie savųjų. Ką sako Liuteris? Sako!

Ko tik krikščionis nuoširdžiai meldžia, ypač neišreikštame savo sielos ilgesyje, tampa didžiu, nepakeliamu šauksmu Dievo ausyse. Ir Dievas turi klausytis, kaip buvo su Moze: Kotu manęs šaukiesi? (Išėjimo knyga 14,15), nors Mozė negalėjo net šnibždėti, taip didžiai jis bijojo ir drebėjo, užgulus baisiam vargui. Dėl jo širdies atodūsių ir šauksmo iš pačių jos gelmių Viešpats perskyrė ir nusausino Raudonąją jūrą, pervedė per ją Izraelio vaikus, nuskandino faraoną su visa jo kariuomene ir t.t. Štai tokius ir dar didesnius dalykus galima nuveikti, turint tikrą dvasios troškimą. Net Mozė nežinojo, kaip ar ko turėtų melsti, nenutuokė, kaip Viešpats išgelbės, bet jo verksmas ir šaukimasis kilo iš širdies.

(Martynas Liuteris. Paguoda persileidimą, negyvo kūdikio gimimą ir kūdikio mirtį patyrusioms moterims, 1542)

Sigutes (2)
Abraomo auka. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė. sigitamaslauskaite.lt

Ir, pasirodo, dar įstabiau:

Nors berniukas [Izaokas] gimė iš vyro ir moters, jo gimimas buvo toks, kad jis gimė iš Dievo pažado. Todėl Paulius jį vadina pažado, o ne kūno sūnumi [Gal 4,23], nes jo motina buvo nevaisinga, bet Dievo galia tapo vaisinga. Tad Šventojo Rašto nevaisingosios moterys – Marijos mergystės ir skaistumo provaizdis.

(Martynas Liuteris, Velykų trečios dienos pamokslas, 1526, WA 20:353. Šaltinis: heremembersthebarren.com)

Marija
„Baltoji Ponia“ (besilaukianti). Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia (Vilniaus Pranciškonų bažnyčia Trakų g.)

Jie irgi pašaukti į amžinybę – gyventi.

Dievo Sūnus taip didžiai mylėjo žmones, kad (…) prisiėmė ne jau susiformavusio ir gimusio žmogaus būvį, bet (…), kaip visi žmonės, patyrė tai, kas išgyvenama pradėjime, nėštume ir gimime, kad žinotume, jog Kristaus išganymas galioja net žmogaus vaisiui užsimezgimo, brendimo nėštumo laikotarpiu ir gimimo metu.

(Martynas Chemnitzas, Dvi Kristaus prigimtys, St. Louis 2007.
Sakoma, jei nebūtų šio Martyno, tai nebūtų išlikęs ir garsusis Martynas – Liuteris.)

to stay
https://www.facebook.com/SayingGoodbyeUK/

Tėvais tampama ne tik gimus vaikeliui.

Visagali amžinasis Dieve, Tu davei, Tu ir atėmei. Paguosk tėvus, kurių viltys pavirto sielvartu. Sustiprink jų tikėjimą šiame liūdesio laike, kad jie Tavimi pasitikėtų. Mokyk juos atsiduoti Tavo beribiam gailestingumui, kad pasitikėtų, jog jų mažylis yra pakviestas į Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, rankas, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia, vienas Dievas, dabar ir per amžius. 

(Pastoral Care Companion, 2007)

Pamenu, viena pažįstama prieš dešimt metų į klausimą „Kaip gyveni?“ atsakė „… Bus gerai!..“.

Viešpatie Dieve, gailestingumo ir paguodos Tėve, dėkojame už Tavo globą šiame išbandymų ir liūdesio laike. Paguosk ir nuramink tėvus savo švelnaus gailestingumo ir neišsenkamos meilės tikrumu; per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia, vienas Dievas, dabar ir per amžius.

(Pastoral Care Companion, 2007)

Vienais metais spalio 15-toji buvo sekmadienis. Dovana. Pirmą kartą paminėjome, atidėkojome pamaldose.

pas Mociute drugelis
Pas Močiutę

Jėzau, versme džiaugsmo,
Tildytojau skausmo,
Atgaiva širdies!

Be Tavęs nemiela,
O manoji siela
Ilgisi Tavęs,

Nes nėra čia nieko man
Žemėj už Tave brangesnio,
Nieko vertingesnio.

Jau nebeliūdėsiu,
Viešpačiu tikėsiu,
Saugo Jis mane.

Kas tik Dievą myli,
To širdis netyli –
Gieda ir varge.

Kad ir sunkumus kenčiu,
Jėzau, Tu man ir per skausmą
Liksi saule džiaugsmo.

T.: Johann Franck, 1653; V.: Pilypas Ruigys (1675–1749)
Giesmynas Krikščioniškos giesmės (2007) Nr. 310,1.4

Paskelbta 2017 10 15. Atnaujinta 2018 10 15

 

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą