Palaiminimas

Kunigiškasis (Aaroniškasis) palaiminimas:

VIEŠPATS telaimina ir tesaugo tave! VIEŠPATS tenušviečia tave savo veidu
ir tebūna tau maloningas! VIEŠPATS tepažvelgia į tave maloniai
ir tesuteikia tau ramybę!
                                                                                                        (Skaičių knyga 6,24-26)

palaiminimas

„Kas yra Viešpaties palaiminimas? Tai – gyvenimas. Tai visiška priešingybė prakeikimui, kas reiškia mirtį.“ (Iš vysk. Mindaugo Sabučio pamokslo)

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą