Šv. Jono Krikštytojo gimimas (birželio 24 d.). Ps 139,1-3.13-15 (Lk 1,57-80)

Įvadas apie liuteroniškose pamaldose giedamas psalmes yra čia.

Šv. Jono Krikštytojo gimimas
Ps 139,1-3.13-15

Gaidos: Šv. Jono Krikštytojo gimimas (birželio 24 d.). Ps 139,1-3.13-15 (Lk 1,57-80)

Jonas Krikstytojas. Madona su Kūdikėliu Jėzumi, Jonu Krikštytoju ir dviem angelais. Lukas Kranachas Vyresnysis (1472-1553).  Madonna_mit_dem_Jesuskind,_Johannes_dem_Täufer_und_zwei_Engeln
Madona su Kūdikėliu Jėzumi, Jonu Krikštytoju ir dviem angelais. Lukas Kranachas Vyresnysis (1472-1553).

Dėkoju, kad taip stebuklingai mane Tu sukūrei. –  x2

Ištyręs esi mane, Dieve, pažįsti,
žinai, kada sėdu, keliuosi.
Iš tolo matai, ką galvoju, žinai, ar žingsniuoju, ar einu gulti.
Tau žinomi visi mano takeliai. – P.

Juk Tu mano širdį sukūrei,
sunarstei mane motinos įsčioj.
Dėkoju, kad taip stebuklingai mane Tu sukūrei,
kad visi Tavo darbai stebuklingi. – P.

Tu manąją sielą pažįsti.
Nė vienas kaulelis nebuvo Tau slaptas,
kai tamsoj mane tvėrei,
kai slaptingai brendau aš po žemėm. – P. x2

Pontormo,_natività_del_battista_c. 1526
„Jo vardas – Jonas“. Jono Krikštytojo gimimas. Pontormo, c. 1526

Tarp gimusių iš moters nėra buvę didesnio už Joną, bet ir mažiausiasis Dievo karalystėje didesnis už jį (iš Evangelijos pagal Luką).

Per Jonines vis prisimenu, kad natų pavadinimai - Do [Ut], Re, Mi, Fa, Sol, La, Si – tai Jono Krikštytojo garbei sukurto liturginio himno lotynų kalba pirmi pirmo posmelio septynių eilučių skiemenys.

Ut_Queant_Laxis_MT

Jonas Krikštytojas – Aukščiausiojo pranašas (žr. jo tėvo Zacharijo giesmę), sakęs: Jam skirta augti, o man – mažėti. Štai nuo Joninių pusmetį gražiai ir trumpėja dienos, o nuo Kristaus gimimo šventės vėl kasdien daugėja šviesos.

Zacharijo giesme
Liuteronų bažnyčios giesmynas „Krikščioniškos giesmės“

Pdf: Zacharijo giesme

Šviesių dienų!

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą