11 sekmadienis po Trejybės. Ps 51,3-4.18-21 (kai Lk 18,9-14)

Paskelbta 2018 08 08

Trumpai apie psalmes pamaldose yra čia.

Fariziejus ir muitininkas. Miniatiūra. Sevilija, 15 a. antra pusė

Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą: „Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs sau vienas taip meldėsi: ‘Dėkoju Tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės – plėšikai, sukčiai, svetimautojai ­ arba va kaip šis muitininkas. Aš pasninkauju du kartus per savaitę, atiduodu dešimtinę nuo visko, ką įsigyju.’ O muitininkas stovėjo atokiai ir nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę, maldaudamas: ‘Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui!’ Sakau jums: šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas.“

Lk 18,9-14

 

Fariziejus ir muitininkas. pranc.

Gaidos: 11 sekmadienis po Trejybės Ps 51,3-4.18-21 (kai Lk 18,9-14)

P. - Tu nori meilės, o ne aukos. 

Pasigailėk manęs, Dieve: Tu didžiai gailestingas.
Gerumas Tavo beribis – naikinki mano kaltybę.
Grynai nuplauk mano dėmę,
numazgok mano kaltę! – P.

Juk džiaugsmą Tau daro ne aukos:
Jei deginčiau auką, Tu nepriimtum.
Manoji, Dieve, auka – tai širdis sugrudus.
Graudžios, nuolankios širdies Tu neatstumsi. – P.

Dėl savo gerumo būk maloningas Sionui,
atkurki Jeruzalės sienas.
Tada Tau patiks mūsų nuoširdžios aukos;
jas deginsim, dovanas Tau atnašausim. – P. x2

Fariziejus ir muitininkas. James Tissot, 1886-94

 

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą