14 sekmadienis po Trejybės. Ps 98,1-4 (kai Lk 17,11-19)

Trumpai apie psalmes pamaldose yra čia.

Dešimties raupsuotųjų pagydymas. James Tissot, 1886 – 1894

Keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos. Įeinantį į vieną kaimą, Jį pasitiko dešimt raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu ir garsiai šaukė: „Jėzau, Mokytojau, pasigailėk mūsų!“ Pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė: „Eikite, pasirodykite kunigams!“ Ir beeidami jie pasveiko. Vienas jų, pamatęs, kad išgijo, sugrįžo atgal, balsu šlovindamas Dievą. Jis dėkodamas parpuolė Jėzui po kojų. Tai buvo samarietis. Jėzus paklausė: „Argi ne dešimt pasveiko? Kur dar devyni? Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis!“ Ir tarė jam: „Kelkis, eik! Tavo tikėjimas išgelbėjo tave.“

Lk 17,11-19

Dešimties raupsuotųjų pagydymas. Codex aureus Epternacensis, c. 1035-1040

Gaidos: 14 sekmadienis po Trejybės. Ps 98,1-4 (kai Lk 17,11-19)

P. – Savo išganymą VIEŠPATS apreiškė pagonims.

Naują giesmę giedokite VIEŠPAČIUI:
nuostabius darbus Jis daro!
Jo dešinė visagalė,
Jo šventoji ranka pergales skina. – P.

Savo išganymą VIEŠPATS apreiškė,
Jo teisingumas šviečia pagonims.
Atsimena savo gerumą, ištikimumą,
Izraelio šeimai žadėtą. – P.

Ir mato visas pasaulis
išganingąjį Dievo veikimą.
Žavėkitės VIEŠPAČIU, šalys,
šūkaukit, džiūgaukit, grokit! – P. x2

Vienas iš dešimties raupsuotųjų dėkingas. William Hole (1846-1917)

 

 

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą