15 sekmadienis po Trejybės. Ps 62,2-3.6-9 (kai Mt 6,25-34)

Trumpai apie psalmes pamaldose yra čia.

Kalno pamokslas. William Brassey Hole, 20 a. pr.

Todėl aš sakau jums: per daug nesirūpinkite savo gyvybe, ką valgysite, nei savo kūnu, kuo vilkėsite. Argi gyvybė ne daugiau už maistą ir kūnas – už drabužį? Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius: nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos? O kas iš jūsų gali savo rūpesčiu bent per vieną sprindį prailginti sau gyvenimą?! Ir kam gi taip rūpinatės drabužiu?! Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, bet sakau jums: nė Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, kuri šiandien žydi, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai? Todėl nesisielokite ir neklausinėkite: ‘Ką valgysime?’ – arba: ‘Ką gersime?’ – arba: ‘Kuo vilkėsime?’ Visų tų dalykų vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo.

Mt 6,25-34

Lelijų laukas. Tiffany Studios, c.1910

Gaidos: 15 sekmadienis po Trejybės. Ps 62,2-3.6-9 (kai Mt 6,25-34)

P. – Tik Dieve, mano siela, rasi ramybę.

Tik Dieve, mano siela, rasi ramybę,
tik iš Jo man pagalba.
Tik Jis man uola ir mano palaima,
Jis man apsauga – aš nebedrebėsiu. – P.

Tik Dieve, o mano širdie, ieškoki ramybės,
tik Jis mano norus pasotins.
Tik Jis man uola ir mano palaima,
Jis man apsauga – aš nebedrebėsiu. – P.

Iš Dievo palaima visa, iš Jo ir didybė,
pamatas mano stiprybės – glaustis prie Dievo.
Remkitės Juo visą laiką, mano tautiečiai,
Jam savo išliekite širdį. – P. x2

O štai čia gieda Petrašiūnų jaunimas – gal tai Jūsų versija. 

Gali būti, kad būtent šios yra tos laukų lelijos (Lilium chalcedonicum). Each Little World nuotr.

Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą