2 sekmadienis prieš Adventą. Ps 23 arba Ps 27 (kai Mt 25,31-46)

Paskelbta 2018 11 15.

Apie psalmes pamaldose trumpai yra čia.

Paskutinis teismas. Fra Angelico, c. 1431

„Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su Juo visi angelai, tada Jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir Jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis Jis pastatys dešinėje, ožius – kairėje.

Ir tars karalius stovintiems dešinėje: ‘Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę!
Juk aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote,
buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte,
buvau keleivis, ir mane priglaudėte,
buvau nuogas ­ mane aprengėte,
ligonis – mane aplankėte,
kalinys – atėjote pas mane.’

Tuomet teisieji klaus: ‘Viešpatie, kada gi mes Tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme? Kada gi mes matėme Tave keliaujantį ir priglaudėme ar nuogą ir aprengėme? Kada gi matėme Tave sergantį ar kalinį ir aplankėme?’ Ir atsakys jiems karalius: ‘Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte.’

Paskui Jis prabils į stovinčius kairėje: ‘Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams!
Juk aš buvau išalkęs, ir jūs manęs nepavalgydinote,
buvau ištroškęs, ir manęs nepagirdėte,
buvau keleivis, ir manęs nepriglaudėte,
nuogas – neaprengėte,
ligonis ir kalinys – ir jūs manęs neaplankėte.’

Tuomet jie atsakys: ‘Viešpatie, kada gi mes Tave matėme alkaną ar ištroškusį, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir Tau nepatarnavome?’ Tuomet Jis pasakys jiems: ‘Iš tiesų sakau jums: kaskart, kai taip nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, nė man nepadarėte.’ Ir eis šitie į amžinąjį nubaudimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą.“

 Mt 25,31-46

Kristus atskiria avis nuo ožių. Ravenna (Italija), c. 6 a.

Mane VIEŠPATS gano, man nieko nestinga.
Gaidos: 2 sekmadienis prieš Adventą. Ps 23,1-6 (kai Mt 25,31-46)

arba

Tikiuos pamatyti VIEŠPATIES gėrį toje šalyje, kur gyvybė.
Gaidos: 2 sekmadienis prieš Adventą. Ps 27,1.4.7.8b.9a.13-14 (kai Mt 25,31-46)

Paskutinis teismas. Mikelandželas, 1536 – 1541

 

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą