21 sekmadienis po Trejybės. Ps 103,1-4.8.10.12-13 (kai Mt 5,38-48)

Įvadas apie liuteroniškose pamaldose giedamas psalmes yra čia.

Kalno pamokslas. Palaiminimai. James_Tissot, tarp 1886 ir 1894

Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau: nesipriešink piktam [žmogui], bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk.

Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; Jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai?! Ir jeigu sveikinate tiktai savo brolius, tai kuo gi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonys?! Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas.

Mt 5,38-48

Kalno pamokslas. Fritz von Uhde, c. 1877

Gaidos: 21 sekmadienis po Trejybės. Ps 103,1-4.8.10.12-13 (kai Mt 5,38-48)

P.: VIEŠPATS – švelnus, maloningas.

Tegu mano siela VIEŠPATĮ šlovina,
ir visa, kas yra manyje, tegarbina Jo šventąjį vardą!
Lai mano siela VIEŠPATĮ šlovina,
lai neužmiršta, kiek Jis man gero padarė. – P.

Jis man visas kaltes dovanoja,
gydo visas mano silpnybes.
Nuo pražūties gelbi mano gyvybę,
gaili manęs ir puošia mane savo malone. – P.

VIEŠPATS – švelnus, maloningas,
neskuba rūstaut, yra pilnas gerumo.
Ne pagal mūsų kaltybes mums moka,
nebaudžia mūsų, kiek verti esam. – P.

Kaip nuo Rytų tolimi Vakarai,
taip toli kaltes mūsų nusviedžia.
kaip tėvas gailisi vaiko,
taip gailisi VIEŠPATS ištikimųjų. – P. x2

knockshrine.ie nuotr.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą