6 sekmadienis po Trejybės. Ps 33,4–6.9.18–20.22 (kai Mt 28,16-20)

Įvadas apie liuteroniškose pamaldose giedamas psalmes yra čia.

Sestines Kristaus Dangun zengimas. Rembrandt_van_Rijn 1636
Dangun žengimas. Rembrandt van Rijn, 1636

Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“ (Mt 28,16-20)

Sestines Kristaus Dangun zengimas. Benvenuto_Tisi_da_Garofalo_-_Ascension_of_Christ. between 1510 and 1520
Dangun žengimas. Benvenuto Tisi, tarp 1510 ir 1520

Gaidos: 6 sekmadienis po Trejybės. Ps 33,4–6.9.18–20.22 (kai Mt 28,16-20)

P.: Laiminga tauta, kuri savo Dievu VIEŠPATĮ laiko.

VIEŠPATIES Žodis teisingas,
tikras Jo darbas kiekvienas.
Brangi Jam teisė ir teisingumas,
o Jo malonių pilna yra žemė. – P.

Dievo Žodžiu dangus atsirado,
ir Jo dvelkimu – dangaus kareivijos.
Jisai tarė – ir tai pasidarė,
liepė – ir tai atsirado. – P.

VIEŠPATIES akys žvelgia į tuos, kur Jo bijo,
kurie tikis Jojo malonės.
Jis jų gyvybę nuo mirties saugo
ir bado metu pamaitina. – P.

Mes Jo didžiai išsiilgę,
Jis mūsų rėmėjas ir skydas.
VIEŠPATIE, būki Tu mums gailestingas,
mes gi taip Tavim tikim. – P. x2

Sestines Kristaus Dangun zengimas. Andrei Rublev, 1408
Dangun žengimas. Andrei Rublev, 1408

 

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą