7 sekmadienis po Trejybės. Ps 145,10-11.15-18 (kai Jn 6,1-15)

Trumpas įvadas apie liuteronų pamaldose giedamas psalmes yra čia.

Duonos padauginimas Raffaellino del Garbo,_moltiplicazione_dei_pani_e_dei_pesci,_da_s.m._maddalena_de'_pazzi 16 a.
Duonos padauginimas (fragmentas). Raffaellino del Garbo, 16 a.

Jėzus nuvyko anapus Galilėjos, arba Tiberiados, ežero. 2Jį lydėjo didelė minia, nes žmonės matė stebuklus, kuriuos Jis darė ligoniams. 3Jėzus užkopė į kalną ir ten atsisėdo kartu su mokiniais. 4Artėjo žydų šventė Velykos. 5Pakėlęs akis ir pamatęs, kokia daugybė pas Jį atėjusi, Jėzus paklausė Pilypą: „Kur pirksime duonos jiems pavalgydinti?“ 6Jis klausė, mėgindamas jį, nes pats žinojo, ką darysiąs. 7Pilypas Jam atsakė: „Už du šimtus denarų duonos neužteks, kad kiekvienas gautų bent gabalėlį“. 8Vienas mokinys, Simono Petro brolis Andriejus, Jam pasakė: 9„Čia yra berniukas, kuris turi penkis miežinės duonos kepaliukus ir dvi žuvis. Bet ką tai reiškia tokiai daugybei!“ 10Jėzus tarė: „Susodinkite žmones!“ Toje vietoje buvo daug žolės. Taigi jie susėdo, iš viso kokie penki tūkstančiai vyrų. 11Tada Jėzus paėmė duoną, padėkojo ir davė išdalyti visiems ten sėdintiems, taip pat ir žuvų, kiek kas norėjo. 12Kai žmonės pavalgė, Jis pasakė mokiniams: „Surinkite nulikusius gabalėlius, kad niekas nepražūtų“. 13Taigi jie surinko ir iš penkių miežinės duonos kepalėlių pripylė dvylika pintinių gabaliukų, kurie buvo atlikę nuo valgiusiųjų.14Pamatę Jėzaus padarytą ženklą, žmonės sakė: „Jis tikrai yra tas pranašas, kuris turi ateiti į pasaulį“. 15O Jėzus, supratęs, kad jie ruošiasi pasigriebti Jį ir paskelbti karaliumi, vėl pasitraukė pats vienas į kalną. (Jn 6,1-15)

Duonos padauginimas The_Miracle_of_the_Loaves_and_Fishes_(La_multiplicité_des_pains) James Tissot between 1886 and 1894
Duonos padauginimas. James Tissot, tarp 1886 ir 1894

Gaidos: 7 sekmadienis po Trejybės. Ps 145,10-11.15-18 (kai Jn 6,1-15)

P.: VIEŠPATIE, atveri savo dosniąją ranką ir maitini mus sočiai.

VIEŠPATIE, tegu visi tvariniai Tau dėkoja,
tegu Tave garbina ištikimieji.
Tegu jie skelbia Tavo karalystės kilnumą,
tegu garsina Tavo galybę. – P.

Į Tave krypsta akys kiekvieno,
savo metu visiems duodi peno.
Atveri savo dosniąją ranką,
sočiai maitindamas visa, kas gyva. – P.

Kur VIEŠPATS žengia – žengia teisingai,
ką Jis padaro, tas šventa.
Dievas arti kiekvienam, kas Jo šaukias,
kiekvienam, kas iš tyros širdies šaukias. – P. x2

Duonos padauginimas Александр Андреевич Иванов 19 a.
Duonos padauginimas. Александр Андреевич Иванов, 19 a.
Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą