Gaidos: 5 sekmadienis po Trejybes. Ps 138,1-5.7-8 (kai Lk 5,1-11)

Įvadas apie liuteroniškose pamaldose giedamas psalmes yra čia.

Stebuklingas valksmas. Raphael. The_Miraculous_Draught_of_Fishes. 1515. Lk 5,1-11
Stebuklingas valksmas. Raphael, 1515

Kartą, kai minios veržėsi prie Jėzaus klausytis Dievo Žodžio, Jis stovėjo prie Genezareto ežero ir pamatė dvi valtis, sustojusias prie ežero kranto. Žvejai buvo išlipę iš jų ir plovė tinklus. Įlipęs į vieną valtį, kuri buvo Simono, Jis paprašė jį truputį atsistumti nuo kranto ir atsisėdęs mokė minias iš valties. Baigęs kalbėti, Jis tarė Simonui: „Irkis į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui.“ Simonas Jam atsakė: „Mokytojau, mes, kiaurą naktį vargę, nieko nesugavome, bet dėl Tavo žodžio užmesiu tinklus.“ Tai padarę, jie užgriebė didelę daugybę žuvų, kad net tinklai pradėjo trūkinėti. Jie pamojo savo bendrininkams, buvusiems kitoje valtyje, atplaukti į pagalbą. Tiems atplaukus, jie pripildė žuvų abi valtis, kad jos kone skendo. Tai matydamas, Simonas Petras puolė Jėzui į kojas, sakydamas: „Pasitrauk nuo manęs, Viešpatie, nes aš – nusidėjėlis!“ Mat jį ir visus jo draugus suėmė išgąstis dėl to valksmo žuvų, kurias jie buvo sugavę, taip pat Zebediejaus sūnus Jokūbą ir Joną, kurie buvo Petro bendrai. O Jėzus tarė Simonui: „Nebijok! Nuo šiol jau žmones žvejosi.“ Išvilkę į krantą valtis, jie viską paliko ir nuėjo paskui Jį. (Lk 5,1-11)

Stebuklingas valksmas.The_Miraculous_Draught_of_Fishes_(La_pêche_miraculeuse)_-_James_Tissot between 1886 and 1894.  Lk 5,1-11
Stebuklingas valksmas. James Tissot, tarp 1886 ir 1894

Gaidos: 5 sekmadienis po Trejybės. Ps 138,1-5.7-8 (kai Lk 5,1-11)

P.: Angelų akyse giedu Tau, VIEŠPATIE, giesmę.

Visa širdimi Tau, Dieve, dėkoju,
kad išgirdai mano balsą.
Angelų akyse giedu Tau giesmę,
lenkiuosi Tavo šventovei. – P.

Tavajam vardui dėkoju už Tavo malonę, ištikimybę.
Tavi pažadai pranoko Tavąjį garsą.
Tą dieną, kada aš šaukiaus, mane Tu girdėjai,
sustiprinai manąją sielą. – P.

Tau, Dieve, dėkoja pasaulio valdovai,
išgirdę, ką Tavo burna pažadėjo.
Jie šlovina Viešpaties darbus:
„Negirdėta Dievo didybė!“ – P.

Tavo dešinė mane gelbi.
Darbuojiesi, VIEŠPATIE, mano gerovei,
VIEŠPATIE, Tu maloningas per amžius.
Neatmeski, kas Tavo rankų sukurta! – P. x2

 

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą