Krikšto psalmės (23, 27, 34, 104)

Trumpas įvadas apie liuteronų pamaldose giedamas psalmes yra čia.

Apie Krikštą Liuteronų bažnyčioje rasite čia, čia ir čia.

Kas pagiedos šią psalmę? Gali būti vargonininkė/as, bet mielai galite paprašyti Krikšto tėvelių ar kitų artimųjų!

Image for object 04/18 L from Museum Abtei Liesborn des Kreises Warendorf
westfalen.museum-digital.de

Žmonės Jam nešdavo vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė. Tai pamatęs, Jėzus užsirūstino ir tarė jiems: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją“. Ir Jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas. (Mk 10,13-16)

Jezus ir vaikai 3

Net keturios psalmės Šventojo Krikšto sakramentui, galima pasirinkti. 

Mane VIEŠPATS gano, man nieko nestinga.
Gaidos: Krikšto psalmė 23,1-6

viltyje

VIEŠPATS – mano šviesa, Gelbėtojas mano.
Gaidos: Krikšto psalmė 27,1.4.7.8b.9a.13-14

pakylame

Patyrinėkit ir pamatysit, koksai VIEŠPATS geras.
Gaidos: Krikšto psalmė 34,2-3.6-9.14-19

isteisinimas

VIEŠPATIE, atsiųsk savo Dvasią ir atnaujinki žemės veidą.
Gaidos: Krikšto psalmė 104,1.24.29-31.34

krikstytini vaikai

Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“. (Mt 28,18-20)

 

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą