Ateik, Viešpatie Jėzau! (Jėzau, mielas Prieteliau)

Pradžioje… Taip prasideda Šventasis Raštas – Biblija. O kokiais žodžiais baigiasi?

Tas, kuris šitai liudija, sako: „Taip, aš veikiai ateinu!“ Amen. Ateik, Viešpatie Jėzau!
Viešpaties Jėzaus malonė su jumis visais! (Apr 22,20-21)

vok 1783

Jesu! liebster Herzensfreund - giesmė iš 17 a., autorius Ahasverus Fritsch.

vok 369

Vokiškas giesmynas internete – 1783 m.

Lietuvišką vertimą ėmiau iš 1905 m. „siaurikių“ - Pagerintų Giesmjų Knygų (Königsberg).

liet virselis
„Pavesk VIEŠPAČIUI savo kelią“ (Ps 37,5)

Labai gražiai išversti visi 10 posmelių, tad imantis redaguoti apima prieštaringi jausmai – tarsi kištum nagus, kur nedera, nes išrodo tobulai: žodis, prasmė, esmė, galiausiai – jau pats šriftas 

liet 482

liet 482 2

Gotišku šriftu skaitau nuo mažens, esu tame priauginta. Bet. Tokiais atvejais guodžiuosi ir stiprinuosi, kad reikia šitai daryti ir ano neapleisti Ši giesmė susirado mane ir liko – norisi ir šiandien giedoti, ir vaikus pamokyti (taip taip, ir gotiško šrifto neapleidžiant!). Laukimo, ilgesio, vilties giesmė. Lietuviškame leidime – skyrelyje Apie Jėzaus meilę. Tokia giesmė-aktualija. Nuostabu.

Giesmes

Šiame leidinyje yra įdėti tik trys originalios giesmės posmeliai, ir jie, man regis, šiek tiek nutolę nuo giesmės šerdies (o gal ir ne).

Dėl autorinių teisių neįdedu gaidų, bet Valterio Banaičio harmonizuota melodija man pasirodė gimininga J. S. Bacho melodijai (BWV 473. 1735 m., išspausdinta 1736 m. Schemelli’s Gesang-Buch, Nr. 696).

BWV473CMa Jesu meine herzens freud

Tai nėra būtent šiam tekstui - Jesu! liebster Herzensfreund (liet. Jėzau, mielas Prieteliau) - sukurta melodija. Gaida vadinasi Jesu, meines Herzens Freud (liet. Jėzau, širdį linksminąs). Anais laikais sakyta, jog giedama „ant balso“ (tokio ir tokio), dabar sakome, kad giedama tokia ir tokia gaida (ta pati jau egzistuojanti melodija pritaikoma kitiems tekstams). Tai man labai gražu – gražiausia – čia, BWV 361 (J. S. Bacho aranžuota melodija, kurią 1660 m. sukūrė Johann Rudolf Ahle - tas pats, kur Mielas Jėzau, mes čionai iš mūsų bažnyčios giesmyno Krikščioniškos giesmės: Nr. 164 – pamaldų pradžios ir Nr. 215 – Krikšto).

Dar galima giedoti iš Giesmių balsų imta, matyt, tikrai lietuviška ir galbūt būtent šiam tekstui sukurta melodija (Nr. 57. Tilsit, 1894), bet ten kiek kitaip sudėlioti akcentai – gal bent kol kas geriau giedoti senoviškais žodžiais (beje, ten yra ir nr. 58 – Jėzau, širdį linksminąs, ta melodija, kuri pas V. Banaitį pritaikyta giesmei Jėzau, mielas Prieteliau).

O mano 2018 metų versija yra tokia – stengiausi likti labai arti originalo (jei išleistas niuansas viename posmelyje – kad atsispindėtų kitame), Šventojo Rašto bei mums, Lietuvos liuteronams, įprastų (priaugtų) formuluočių.

Ateik, Viešpatie Jėzau

1. Jėzau, mano Drauge Tu,
Ateik, Jėzau!
Iš širdies gelmių šaukiu:
Ateik, Jėzau!
Trokštu jau regėt Tave,
Mielas Jėzau!
Ateik, Viešpatie Jėzau! 1

2. O, Karaliau prakilnus,
Ateik, Jėzau!
Susiruošęs jau esu –
Ateik, Jėzau!
Pats mane pastiprinki,
Stiprus Jėzau!
Ateik, Viešpatie Jėzau!

3. Sužadėtini gražus,
Ateik, Jėzau!
Avinėli toks romus,
Ateik, Jėzau!
Tu ant kryžiaus numirei,
Atpirkėjau!
Ateik, Viešpatie Jėzau!

4. Jėzau, širdžiai toks brangus,
Ateik, Jėzau!
Gydyk man širdies skausmus,
Ateik, Jėzau!
Amžinai lik su manim,
Saldus Jėzau!
Ateik, Viešpatie Jėzau!

5. Tu paguoda man esi –
Ateik, Jėzau!
Išganytas aš Tavy –
Ateik, Jėzau!
Vien Tavęs tvirtai laikaus,
Mano Jėzau!
Ateik, Viešpatie Jėzau!

6. Turtas Tu vienintelis –
Ateik, Jėzau!
Su Tavim drąsi širdis,
Ateik, Jėzau!
Savo kraują už mane
Tu praliejai!
Ateik, Viešpatie Jėzau!

7. Mano sielos džiugesy,
Ateik, Jėzau!
Niekada nepalieki,
Ateik, Jėzau!
Plauk nuo nuodėmių mane,
Šventas Jėzau!
Ateik, Viešpatie Jėzau!

8. Man malonės sostas Tu –
Ateik, Jėzau!
Puoški aukso vainiku,
Ateik, Jėzau!
Mano atlygis brangus –
Vien Tu, Jėzau!
Ateik, Viešpatie Jėzau!

9. Šviesa maloningoji,
Ateik, Jėzau!
Aš pasitikiu Tavim –
Ateik, Jėzau!
Nesitrauksiu niekada,
Brangus Jėzau!
Ateik, Viešpatie Jėzau!

10. Jėzau, sielos atilsi,
Ateik, Jėzau!
Tu mieliausias man esi,
Ateik, Jėzau!
Štai Tu veikiai ateini,
Mano Jėzau!
Ateik, Viešpatie Jėzau!

Pagerintos Giesmju Knygos, 482. nigsberg, 1905.
Red. Vilma Sabutienė. Vilnius, 2018 Velykos

1  Papildyta. Kun. Valdo Jelio pastaba-pasiūlymas:

Gal tik giedant pagal BWV 473 melodiją posmelių pabaigą: Ateik, Viešpatie Jėzau!
pakeisčiau tekstą į: VIEŠPATIE, ATEIKI, nes žodžio a-teik kirtis turėtų būti a-teik.
Ir pagal originalą yra tik 6 skiemenys,  
o  A-teik Vieš-pa-tie Jė-zau  turi 7 skiemenis.
Taip, iškart buvau susiskaičiavusi skiemenis, mintyse visaip skaidžiau ketvirtinę į aštuntines: a-tei-eik, kad tik kirčiuotųsi – dėl to ir netiko minėtoji lietuviška melodija iš Giesmių balsų; su BWV 473 melodija irgi, kaip matome, turbūt nelabai; lieka jai giminingoji Banaičio ir, tikiu, Ahle-Bacho (BWV 361) galima dailiai išgiedoti ne tik, kaip originale, 6, bet ir septynis skiemenis, su tikslia Šventojo Rašto formuluote: Ateik, Viešpatie Jėzau!
Trejybe. Andrei Rublev. 1410
Trejybė. Andrei Rublev, 15 a. pr.

 

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą