Suteik ramybę mūs laikams (Da pacem Domine)

Tikrai ramiai laukia Dievo mano siela,
iš Jo ateina man išganymas.
Tikrai ramiai lauk Dievo, mano siela,
nes iš Jo ateina man viltis.
(Ps 62,2.6)

Šiemet teko šiek tiek pasidomėti Martyno Liuterio sukurtomis į lietuvių kalbą išverstomis giesmėmis. Viena tokių – jo į vokiečių kalbą išversta/ parafrazuota Da Pacem, ar nuo 6 a. visuotinai paplitusi lotyniška antifona.

Lot. k. (6 – 7 a.)

Da pacem, Domine,
in diebus nostris,
quia non est alius
qui pugnet pro nobis,
nisi tu Deus noster.

Ja meldžiama taikos ir ramybės, daug mūsų kompozitorių jai yra sukūrę melodijas, įkomponavę į kūrinius: Bachas, Mendelsonas, Schützas.
Šių laikų turbūt žymiausias yra ortodokso Arvo Pärt kūrinys.

2017 09 09 L. Skirpsto
Po Padėkos pamaldų 2017 09 09. Leonardo Skirpsto nuotr.

Pasaulyje ruošiantis ir švenčiant  Reformacijos metus Da Pacem (Verleih un FriedenGrant Peace) dažnai pasirinkta kaip ekumeninės maldos atliepas:

Martyno Liuterio (16 a.) vertimas / parafrazė, vok. k., 1529.

Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten.
Es ist doch ja kein andrer nicht,
der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine.

Į lietuvių kalbą išverstą Liuterio Da pacem randame jau pas liuteronų kunigą Martyną Mažvydą, bet mums, Reformacijos 500 metų proga norėjusiems įsijungti į bendrą ramybės ir vienybės maldą, šį vertimą jau būtų tekę iš 1547 m. kalbos išversti į 2017-ųjų :)

Da Pacem Mazvydo

 

Patsai ramybės Viešpats tegul teikia jums ramybę visada ir visais būdais. Viešpats su jumis visais!
(2 Tes 3,16)

Vilniuje, pašventinus Martyno Liuterio skulptūrą, per Padėkos pamaldas taip pat skambėjo ši malda (LRT maždaug nuo 53 min.). PDF: Suteik ramybe mus laikams. 4 balsai – Renata Kreimerė prie vokiškų gaidų prijungė tekstą, kurį išverčiau / pritaikiau mūs laikams ir miestui pagal šį Pasaulio liuteronų sąjungos variantą (tas pats, kaip ir aukščiau youtube įraše 1 posm.):

Da Pacem Liuterio
Pasaulio liuteronų sąjungos tekstas anglų k. (1978)

Da Pacem Liuterio 2

Suteik ramybę mūs laikams

Suteik ramybę mūs laikams,
O, Viešpatie, meilingai,
Nes niekas kitas, vien tik Tu
Galėsi mus apginti;
O, gailestingas Viešpatie.
Amen.

V.: Vilma Sabutienė, 2017 pavasaris

Vaikai
Prie Vilniaus Liuterio 2017 09 09

Kaip sparnus išskėtę paukščiai gina jauniklius,
taip Galybių VIEŠPATS gins Jeruzalę,
saugos ir vaduos, globos ir gelbės ją.
(Iz 31,5)

 

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą