Yra Mergelė man brangi

Paskelbta 2017 11 13.

Liuterio darbų amerikietiškame leidime (AE 53:92) yra įstabi daktaro 1534 m. sukurta giesmė Sie ist mir lieb, die werte Magd, išspausdinta 1535 m. giesmyne Klugsche GesangbuchKai aptikau, paieškojusi patyriau, kad ji paskutiniais metais naujai atrasta Vokietijoje, Amerikoje, nors šiuolaikiniuose giesmynuose jos, regis, nėra. Kol kas nėra.  

Apr 12. Woman_of_the_Apocalypse_(Hortus_deliciarum)
Hortus deliciarum

Čia Liuteris toks labai savo laiko žmogus. Jei skaitysite vokišką tekstą, matysite, kad (pirmajame posmelyje tai tikrai) Bažnyčią – tobulą Mergelę – jis apdainuoja lyg viduramžių riteris (jei nežinočiau, kad autorius – Martynas Liuteris, net pagalvočiau, kad gal Ignacas Lojola ;) ).

Apr 12. Madonna_with_Child_Clothed_in_Sunlight
Przydonica parapijos bažnyčia (Lenkija)

Pirmiausia pamaniau, kad čia apie Mergelę Mariją. Bet paties Reformacijos tėvo prierašas byloja, jog apie Bažnyčią.

Lieku įsitikinusi, kad čia Bažnyčia-Mergelė-Motina-Izraelis-Dievo tauta-šventųjų bendruomenė – vienas nuo kito neatskiriami vaizdiniai ir tikrovė. Taip moko, pvz., ir vienas stipriausių šių laikų liuteronų teologų kun. John Kleinig (Australija).

Dürer_Apocalypse_0 1511. cut
Albrecht Dürer. Apocalypsis cum Figuris. 1511 m. titulinio puslapio fragmentas

Iš pradžių Liuteris ją išspausdino be gaidų, tiesiog kaip eiles-tekstą. Su melodija giesmė pasirodė 1545 m. leidime (M. Liuteris mirė 1546 m.).

1535
1535 m. giesmyno fragmentas. Šaltinis: daten.digitale-sammlungen.de

O čia štai džiazo forma atgimęs kūrinys:

Žinia, ne kiekvienas liuteronas išvinguriuos Pretorijaus (to paties, kur Roželė pražydėjo) 1610 m. aranžuotą melodiją, bet turbūt dauguma mielai pasiklausytų. Kita vertus, galime ir pašmaikštauti, kad štai – nurodyta, kaip mums, liuteronams, įprasta, giedoti „Sava gaida“ (iš tiesų tai reiškia, kad tai būtent šiam tekstui sukurta melodija, o ne pasiskolinta iš kitos giesmės – tada būtų giedama „Tos giesmės gaida“).

Bildschirmfoto_2015-02-16_um_14.26.12
Šaltinis: enjott.com

Melodijos įrašą, vokišką bei anglišką tekstą ir paaiškinimus apie vertimą radau šiame JAV liuteronų kunigo puslapyje su leidimu ir paraginimu imti, ko tik iš ten reikia.

Dürer_Apocalypse_11. 1498
Albrecht Dürer. Apocalypsis cum figuris

Gaidas pavyko rasti čia.

Sie ist mir lieb Gaidos

Kitos gaidos: Yra Mergele man brangi. Sie ist mir lieb. Gaidos 2. Praetorius

Besibaigiant bažnytiniams metams, artėjant Adventui – pati ta nuotaika mėginti pagiedoti, ar ne? Kas pirmas atliks, to ir premjera.  Su meile, štai:

YRA MERGELĖ MAN BRANGI
Martyno Liuterio giesmė apie šventąją krikščionių Bažnyčią (Apr 12). Wittenberg, 1535.
Sie ist mir lieb, die werte Magd
She‘s Dear to Me, the Worthy Maid

1. Yra Mergelė man brangi,
Jos niekad neužmiršiu;
Priklauso jai mana širdis,
Aš su visais ją girsiu.
Laikausi jos
Visuos varguos.
Meilinga ir
Ištikima -
Ji žavi mano sielą.
Širdinga ir tokia sava,
Pastiprina kas dieną,
Dosni ir artima.

2. Dabinta aukso vainiku
Iš dvylikos žvaigždžių
Ir saule apsisiautusi,
Skaisti ir prakilni ji.
Mėnulis jai
Po kojų štai.
Kaip nuotaka
Ji išpuošta!..
Bet sąrėmius jau kenčia –
Sūnus kilniausias tuoj užgims,
Pasaulio Viešpats šventas,
Kuriam jinai klusni.

3. Slibinas tykojo praryt
Puikiausią Kūdikėlį.
Įniršęs kovės, bet nunykt
Jo pastangos turėjo.
Berniukas bus
Danguj saugus,
O slibinas
Dar vargins mus
Ir persekios bei kaltins.
Dar kenčia Motina viena,
Bet Dievas ją apsaugos,
Nes Tėvas jai yra.

V.: Vilma Sabutienė
2017 11 09, ketvirtadienis

Data – tai  s u t a p i m a s.   :)

 

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

2 comments on “Yra Mergelė man brangi

Parašykite komentarą