Žinau, kad gyvs Atpirktojis. Jis Atpirkėjas, gyvas Jis. I Know That My Redeemer Lives

Atnaujinta 2018 09 16

Klausausi anądien radijo ir girdžiu: I know that my Redeemer lives. (Laidos įrašas yra čia)

Wrestling
Tokia labai gera liuteroniška laida

Galvon iškart frazė: Žinau, kad gyvs Atpirktojis. Sena giesmė (383).

siaurik
Pagerintos Giesmjų Knygos („siaurikės“). Königsberg, 1905.

Matau parašyta, kad vokiškai būtų Ich weiss, dass mein Erlöser lebt, autorius (?) – Ern. Diezelii P. W. Radau, kad tai – Ernestas Dicelijus (1629-1692), štai kiek informacijos čia. Dabartiniame Liuteronų bažnyčios giesmyne Krikščioniškos giesmės šios giesmės (4 posm.) nėra. Bet. Tai ir nėra ta pati giesmė, apie kurią kalbėjo amerikiečiai liuteronai. Ir nė vienas iš variantų čia (vok.) ar čia (angl.).

theprayingwoman.comare-you-truly-turning-it-over-to-god
foto: theprayingwoman.com

Jie kalba apie 461 giesmę iš Misūrio sinodo liuteronų bažnyčios (JAV) giesmyno Lutheran Service Book (8 posm). 

LCMS giesmynas www.cph.org
foto: cph.org

Giesmė su savo istorija. Va, ir katalikai ją gieda, čia išsamiai ir įdomiai surašyta (angl.). Taigi, trumpai, ką įsiminiau. Giesmės autorius – Samuel Medley (1738-1799), baptistų pastorius iš Didžiosios Britanijos (Anglijos). Bet pastoriumi jis tapo tik ties ketvirtos savo gyvenimo dešimties slenksčiu. Iki tol – atsivertimas iš bedievystės, sulaukus berods dvidešimt vienerių, kai grėsė kojos amputacija (arba mirtis), mat buvo sužeistas mūšio metu, tarnaudamas Karališkajame jūrų laivyne. Nors augo su pamaldžiu seneliu, kuris jį buvo ir maldų išmokęs, ir Šventąjį Raštą padovanojęs, paauglystėje atsimetė, buvo pristatytas dirbti pameistriu Londone, gyveno, kaip pasakytų senieji liuteronai, svietvaikio gyvenimą, vėliau štai pasirinko tarnybą. Sužeidimas. Akistata su mirtimi. Jaunuolis susiieško Bibliją, atsimena, kaip melstis – ryte daktaras apžiūri ir konstatuoja, kad būklė taip pagerėjo, jog amputacijos nebereikia. Tiek gal esminių momentų apie teksto autorių.

Samuel_Medley_1800
Samuel Medley

Dabar apie melodiją. Ji vadinama „Duke Street“. Pasirodo, ji priskiriama irgi anglui John C. Hatton (g. apie 1710 – m. 1793), apie kurį tiek ir težinoma, kad gyveno Duke gatvėje (Lankasteryje, Anglijoje).

Tekstas anglų kalba yra čia. Ir čia su tekstu (bet ne visi posmeliai – ir sumiksuoti):

 

Žinau, kad gyvs Atpirktojis (Job 19,25). Duke Street

pdf (gaidos ir lietuviškas tekstas): Žinau, kad gyvs Atpirktojis (Job 19,25). Duke Street

Tai – ne visai pažodinis vertimas. Kita vertus, tam tikra prasme – tikslesnis.

Woman Bible Aleteia.org
foto: aleteia.org

O arčiau originalaus teksto būtų šis, kai laikomasi kartojamos „He lives“ – „Jis gyvas“ frazės:

Žinau, kad gyvs Atpirktojis (Job 19,25). Jis gyvas versija. Duke Street-1

pdf: Žinau, kad gyvs Atpirktojis (Job 19,25). Jis gyvas versija. Duke Street

Woman-Holding-Bible cocboise.org
foto: cocboise.org

Kodėl Žinau, kad gyvs Atpirktojis? Todėl, kad dabar Biblijoje parašyti Jobo žodžiai skamba taip: Juk aš žinau, kad mano Atpirkėjas gyvas (Job 19,25). Niekaip nesutalpinu į 8 skiemenis!  Tiems, kam į kraują įaugę, turėtų tikti senoji frazė. Ji – iš Šventraščio, tik senoviškai. Tarsi senosios, kad ir kitos, giesmės prisiminimas. Susišaukia. Jei netinka – tegul bus Jis Atpirkėjas, gyvas Jis! 

Biblija Šventasis Raštas meninefotografija
foto: menine-foto.com

Jau tiek nemažai kalbos, o dar tik pusiaukelė. Atgal siūlau grįžti kitu takeliu 

Pinterest Sarah Matthews
foto: Sarah Matthews. Pinterest

Giesmę I Know That My Redeemer Lives labai pamėgę ir mormonai (tik jie praleidžia vieną-du posmelius, dažniausiai 2 arba 2-3, kiek spėjau pamatyti. Užtat kartoja paskutinį, o ir pirmąjį). Daugybė Lewis D. Edwards (1858-1921, kaip suprantu – JAV) melodijos aranžuočių, plėtočių ar kaip tai besivadintų. Labai gražu. Va, kad ir čia – Masa Fukuda kūrinys ir jo parengti vaikai su soliste (keliolika dolerių – ir mokotės sau. Arba nemokamai – pasirinkimas iš kitų 37 variantų!). Taigi:

Pabandžiau pritaikyti savo išverstą tekstą ir prie šios melodijos (kai kur skiriasi akcentai, neatitinka viens prie vieno). Šyptelėjau, krūptelėjau – tikrai esu girdėjusi giedant ARčiau, suprask – arČIAU prie Tavęs, Viešpatie. Ne ta garsioji, bet savo prasme artima giesmelė. Paskui ji suredaguota, viskas gerai. Čia šiaip  

Tai tik ar tik nebus ir  manasis pritaikymas negrakštus. Dar nežinau, turiu pirma paleisti, tada apsiprasti, o tada jau pajusti – šiurpu ar gražu. 

Žinau, kad gyvs Atpirktojis (Job 19,25). Jis gyvas versija. Lewis D. Edwards

pdf: Žinau, kad gyvs Atpirktojis (Job 19,25). Jis gyvas versija. Lewis D. Edwards

Kristus Išganytojas. Andrei Rublev, c. 1410 (2)
Kristus Atpirkėjas. Andrei Rublev, c. 1410

Šitaip sudėliojusi viską, ką (at)radau, dar kartą prašukavau google. Ogi štai -  Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios (mormonų) lietuviškas vertimas! Jis gyvas, Išpirkėjas mūs! - tekstas ir gaidos yra čia

Gerai, kad nepamačiau prieš tai, būtų buvę sudėtingiau  Nes vis tiek būčiau ėmusis – norėjosi „liuteroniško“ parapijinio varianto, t. y. to, kuris amerikiečių giesmyne su priprasta melodija (ir visais aštuoniais posmeliais). LDS vertimas vis dėlto netinka „mūsų“ Duke Street melodijai, vietomis stringa (kaip minėjau, norint giedoti kita melodija, tenka pritaikyti žodžius, kai kuriuos sukeisti vietomis, nes skiriasi akcentai).

Tai dabar sužiūriu galutinai, ką turiu:
- du melodijos variantus: 1. Duke Street iš liuteronų giesmyno ir 2. Lewis D. Edwards iš mormonų giesmyno, su daug aranžuočių;
- tris teksto variantus: 1. savo ne visai pažodinį; 2. savo „Jis gyvas“ versiją ir 3. mormonų bendruomenės.

baznytele 05 23
Pamaldos Vilniaus evangelikų liuteronų banyčioje (Vokiečių g. 20)

Vienas esminis skirtumas tekste (tiek anglų, tiek lietuvių k.) – Jėzaus vardo paminėjimas. Tik „mūsajame“ variante įvardijama, kas yra Jis, Atpirkėjas – Jėzus. Į tai iškart atkreipiau dėmesį.

O „pasitvirtinau“, kai vaikui prieš miegą kaip lopšinę sugiedojau savąją „Jis gyvas“ versiją – 25 kartus išklausęs „Jis gyvas“, kai jau tuoj tuoj turėjau ištarti „Jėzus“, mažasis užbėgo už akių: Kas – „JIS“?  Tai aš už, kad būtų aiškiai išpažinta. 

Kristus Atpirkėjas. Andrea Mantegna,_redentore_a_correggio 1493
Kristus Atpirkėjas. Andrea Mantegna, 1493
Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą