Giesmė „Mergelės vardas buvo Marija“

Gabriel’s Message

Tekstą rasite žemiau, po vaizdo įrašu.

Advento kalendorius|Atplaukia laivas pilnas 2023 su giesmėmis yra čia: ADVENTO KALENDORIUS

Giesmių knyga “Yra Mergelė man brangi” Nr. 1
T.: Sabine Baring-Gould, 1892
V.: © Vilma Sabutienė, 2017
M.: Baskų kalėdinė giesmė, c. 18 a.
H.: Edgar Pettman, 1892
Natos yra ČIA.

Gieda ansamblis „Adoremus“, vadovė Renata Kreimerė.
Visų Kūčių vakaro pamaldų 2022 12 24 Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje įrašas yra ČIA.

1. Mergelės vardas buvo Marija.


Aplankė angelas Gabrielius ją:


„Sveika, malonėmis apdovanotoji,


Palaiminta labiausiai!“

Gloria!

2. „Tu pagimdysi Sūnų – nebijok! –


Išpranašautą Kūdikį. Žinok,


Pats Viešpats su tavim!

Visi tave vadins


Palaiminta labiausiai.“


Gloria! 

3. „Štai Viešpaties tarnaitė aš esu,


Dvasia manoji džiaugiasi Dievu.


Magnificat! Jo vardas šventas! TEBŪNIE!..“


Palaiminta labiausiai…


Gloria!

4. Emanuelis – Dievas su mumis,


Betliejuj gimė Kristus Kūdikis!


Visi krikščionys 

Dievo Žodį prisimins:


Palaiminta labiausiai.


Gloria!

❄ ❄ ❄

Iš giesmių knygos YRA MERGELĖ MAN BRANGI (2021)

Knygą įsigyti galima Vilniaus liuteronų bažnyčioje (raštinės kontaktai). Arba kreiptis į Vilmą Sabutienę.

Nr. 1. Mergelės vardas buvo Marija
The Angel Gabriel From Heaven Came (Gabriel’s Message)
Birjina gaztetto bat zegoen
Kalėdos; Apreiškimas Marijai

T.: Sabine Baring-Gould, 1892
V.: © Vilma Sabutienė, 2017
M.: Baskų kalėdinė giesmė, c. 18 a.
H.: Edgar Pettman, 1892

Iz 7,14
Lk 1,26-38.46-55

Šeštą mėnesį angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą!
Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų,
kurį pavadinsi Jėzumi.
Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus.
Viešpats Dievas duos Jam Jo tėvo Dovydo sostą;
Jis karaliaus Jokūbo namuose per amžius,
ir Jo karaliavimui nebus galo.“
Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?“ Angelas jai atsakė:
„Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs,
ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu;
todėl ir tavo kūdikis bus šventas
ir vadinamas Dievo Sūnumi.
Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų.“ Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei.“ Ir angelas pasitraukė. (Lk 1,26-38)

2017-ųjų Adventą ieškojau kitos giesmės Amerikos liuteronų giesmyne. Ir vis „atsiversdavo“ ši. Taip ir atsirado. Dovanų tų metų Kūčioms. Nes Dievui nėra bevardžių žmonių. 

Mergelės vardas buvo Marija – baskų liaudies giesmė, kurios pagrindas – viduramžių (13-14 a.) Angelus Ad Virginem (lot. k.). Ją užrašė prancūzas muzikos mokytojas ir kompozitorius Charles Bordes (19 a.), o anglų k. perteikė anglikonų kunigas ir įvairių sričių žinovas Sabine Baring-Gould (1834-1924), kuris vaikystėje vieną žiemą praleido baskų regione. Gaida vadinasi „Gabriel’s Message“ (Gabrieliaus žinia). Dažniausiai atliekamą jos aranžuotę mums paliko Edgar Pettman (Modern Christmas Carols, 1892).

*

Apie Mergelę Mariją skaitykite ČIA

*

The Word himself was waiting on her word.
Sonetas: Malcolm Guite. Annunciation

Paskelbta 2017 11 30. Atnaujinta 2021 10 05.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą