Giesmė „Ateik, ateik, Žvaigždele Tu Aušros“

Veni, veni, Emmanuel

Tekstą rasite žemiau, po vaizdo įrašu.

Advento kalendorius|Atplaukia laivas pilnas 2023 su giesmėmis yra čia: ADVENTO KALENDORIUS

M.: Veni, veni, Emmanuel, 15 a.
Natos yra ČIA.

Gieda ansamblis „Adoremus“, solistė Rita Naujokaitytė. Vargonais groja vadovė Renata Kreimerė.
Visų Kūčių vakaro pamaldų 2017 12 24 Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje įrašas yra ČIA.

(Tekstas „Ateik, ateik, Žvaigždele Tu Aušros“ yra alternatyvus. Tiksliai būtų su „O“ priegiesmiais, skaitykite čia.)

1. Ateik, ateik, Žvaigždele Tu Aušros,
Tavęs jau laukia širdys tikinčios.
Pagalba mums esi ir drąsa,
Tu apšvieti mus savąja šviesa.
Ateik, ateik, džiaugsmingai laukiame
Ir giedame linksmai: Aleliuja!

2. Ateik, ateik, o Dovydo Sūnau,
Tu mūsų sielų Išganytojau,
Ateik, ateik, Šviesybe Aušros,
Tavęs jau laukia širdys tikinčios.
Ateik, ateik,
Džiaugsmingai laukiame
Ir giedame linksmai: Aleliuja!

3. – – –

4. Ateik, ateiki Dievo Tu Sūnau,
Atverki karalystę mums dangaus,
Išganymo keliu veski mus,
Užverki amžiams pragaro vartus.
Ateik, ateik,
Džiaugsmingai laukiame
Ir giedame linksmai: Aleliuja!

❄ ❄ ❄

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą