128 psalmė (Ps 128) | Mk 10,2-16. 20 sekmadienis po Trejybės

Įvadas apie liuteroniškose pamaldose giedamas psalmes yra čia.

Tada atėjo fariziejų, kurie, spęsdami Jam pinkles, klausė Jį, ar galima atleisti žmoną. 3 Jis atsakė jiems: „O ką jums yra įsakęs Mozė?“ 4 Jie tarė: „’Mozė leido parašyti skyrybų raštą ir atleisti’.“ 5 Tuomet Jėzus prabilo: „Dėl jūsų širdies kietumo parašė jums Mozė tokį nuostatą. 6 O nuo sutvėrimo pradžios Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį. 7 ‘Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu’. 8 Taigi jie – jau nebe du, o vienas kūnas. 9 Tad ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria!“ 10 Namie mokiniai vėl klausė Jėzų apie tą dalyką. 11 Jis atsakė: „Kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmajai svetimavimu. 12 Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, ji svetimauja.“
13 Žmonės Jam nešdavo vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė. 14 Tai pamatęs, Jėzus užsirūstino ir tarė jiems: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. 15 Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją.“ 16 Ir Jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas.

Mk 10,2-16

Leiskite mažutėliams. Jėnos Šv. Mykolo katedra, 19 a.

Gaidos: 20 sekmadienis po Trejybės. Ps 128,1-6 (kai Mk 10,2-16)

P. Laimingi visi, kurie bijosi Dievo.

Laimingas esi, kad Dievo bijaisi,
kad laikais Jo parodyto kelio!
Savo darbo vaisiais maitinsies,
būsi laimingas ir pertekęs visko. –
P.

Tavoji žmona – kaip vyno medis derlingas –
apie namų židinį suksis,
vaikai – kaip jaunos alyvų šakelės –
susės aplink stalą. –
P.

Matai, koks laimingas tas vyras,
kuris VIEŠPATIES bijo!
Telaimina Dievas tave nuo Siono,
kad visą gyvenimą tu Jeruzalę klestint regėtum.
– P.

Kad regėtum vaikus ir vaikaičius.
Ramybė teesie Izraeliui!– P. x2

Pinterest. Gyvenimas Vokietijoje

Paskelbta 2018 10 14.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą