Sangtuoka Ziedai Biblija 2

Santuokos psalmės (33, 34, 128, 145, 148)

Trumpai apie psalmes pamaldose yra čia. Šventoji santuoka – apeigos, kurių metu garbinant Dievą, skaitant Šventąjį Raštą ir meldžiantis, Bažnyčia per kunigą suteikia dangiškojo Tėvo palaiminimą, vyrui ir moteriai bendru sutarimu iškilmingai pasižadėjus. Liuteronai santuokos nepriskiria prie sakramentų, nes tai nėra malonės priemonė. (Malonės priemonėmis liuteronai laiko Dievo Žodį ir Sakramentus: Šventąjį Krikštą bei Šventąją Vakarienę […]