Giesmė „Atplaukia laivas pilnas“

Es kommt ein Schiff, geladen

Tekstą rasite žemiau, po vaizdo įrašu.

Advento kalendorius|Atplaukia laivas pilnas 2023 su giesmėmis yra čia: ADVENTO KALENDORIUS

Giesmių rinkinys „Advento giesmės“ Nr. 4
T.: pgl. Johannes Tauler (c. 1300-1361); Daniel Sudermann, 1626
V.: Edmundas Meškauskas, 1990
M.: 14 a.; Köln, 1608
H.: Johannes Matthias Michael, *1962; E. Meškauskas, 1990
Natos yra ČIA.

Gieda ansamblis „Adoremus“, vargonais groja vadovė Renata Kreimerė; 2020 12 24.
Visų karantino Kūčių vakaro pamaldų Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje įrašas yra ČIA.

1. Atplaukia laivas pilnas

Lig bortų jo aukštų.

Malonę neša, viltį

Ir Žodį iš dausų.

 4. Betliejuje, tvartely,

Miestelio pakrašty

Užgimusį Vaikelį

Pagarbinsim visi.

2. Ramybe spinduliuoja

Brangiausioji našta.

Laive bures vairuoja

Švenčiausioji Dvasia.

 5. Kas nori Jį pažinti,

  Bučiuoti rankeles,

  Tas turi prisiminti

  Jo būsimas kančias.

3. Jau inkaras ant kranto,

Kelionė jau baigta,

Jau Žodis kūnu tampa

Aukščiausiojo valia.

 6. Po to su Juo numirti

  Ir dvasioj prisikelt,

  Pas Jį dangun pakilti,

  Per amžius ten gyvent.

❄ ❄ ❄

Viena seniausių vokiškos kilmės giesmių. Dar nebuvo Liuterio.  Tekstas priskiriamas dominikonų kunigui vienuoliui mistikui Johannes Tauler OP (c. 1300-1361). Lietuviškai giedame 6 giesmės posmelius, kuriuos pateikia Edmundas Meškauskas (1935-2017). Matau, kad vok. k. yra ir septintas posmelis, skirtas Mergelės Marijos pagerbimui.

Tas laivas, pilnas saldybių gėrybių – besilaukianti Mergelė Marija; “brangiausioji našta”, saldžiausioji grožybė – Jėzus, kurio Gimimo šventės laukiame; laivo “bures vairuoja” Šventoji Dvasia (“prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos”). Gimus Jėzui, pasikeitė žmonijos – žmogaus – gyvenimo kursas.

Kas pasakytų geriau už Liuterį: Mums nebeturi galios velnias, mirtis ir kirminai. 
(„Kasdien Tave garbinsiu“, 2 advento sekm.)

Rašo, kad graikų vaikiukai ta dingstim pasigamina ar nusiperka laivelius ir sklidinai prisirenka į juos saldumynų iš suaugusiųjų krikščionių.

Tarsi laivelius suskliaudę delnus, galime pabandyti suskaičiuoti, kiek į juos sukrito gėrybių per šiuos metus, nuo ano Advento. Padėkoti.

Mums duota viltis yra tarsi saugus ir tvirtas sielos inkaras. (Pgl. Hbr 6,18-20)

Adventinės giesmių popietės 2016 laiveliai

Paskelbta 2018 12 03. Atnaujinta 2023 11 30.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą