Atplaukia laivas pilnas

Es kommt ein Schiff, geladen

Viena seniausių vokiškos kilmės giesmių. Dar nebuvo Liuterio.  Tekstas priskiriamas dominikonų kunigui vienuoliui mistikui Johannes Tauler OP (c. 1300-1361). Lietuviškai giedame 6 giesmės posmelius, kuriuos pateikia Edmundas Meškauskas (1935-2017). Matau, kad vok. k. yra ir septintas posmelis, skirtas Mergelės Marijos pagerbimui.

Tas laivas, pilnas saldybių gėrybių – besilaukianti Mergelė Marija; “brangiausioji našta”, saldžiausioji grožybė – Jėzus, kurio Gimimo šventės laukiame; laivo “bures vairuoja” Šventoji Dvasia (“prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos”). Gimus Jėzui, pasikeitė žmonijos – žmogaus – gyvenimo kursas.

Kas pasakytų geriau už Liuterį: Mums nebeturi galios velnias, mirtis ir kirminai.  („Kasdien Tave garbinsiu“, 2 advento sekm.)

Atplaukia laivas pilnas. gaidos
„Advento giesmės“

Rašo, kad graikų vaikiukai ta dingstim pasigamina ar nusiperka laivelius ir sklidinai prisirenka į juos saldumynų iš suaugusiųjų krikščionių.

Tarsi laivelius suskliaudę delnus, galime pabandyti suskaičiuoti, kiek į juos sukrito gėrybių per šiuos metus, nuo ano Advento. Padėkoti.

Mums duota viltis yra tarsi saugus ir tvirtas sielos inkaras. (Pgl. Hbr 6,18-20)

Adventinės giesmių popietės 2016 laiveliai

 2018 12 24 pamaldų Vilniaus liuteronų bažnyčioje bukletas yra čia.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą