Raudonas margutis

Ne tik numirti ir prisikelti iš mirties - išsiristi iš kapo lyg viščiukui iš kiaušinio, kaip vėliau prilygino Šv. Augustinas.

Ir po to niekada nebenumirti, amžinai gyventi? Negana to – kad per Kristaus nuopelną tai būtų kiekvieno krikščionio dalis?

Neįmanoma – kaip kad baltas kiaušinis negali pavirsti raudonu, tarsi už žmoniją pralietas Kristaus kraujas!

Neįmanoma?..

KRISTUS PRISIKĖLĖ! – drąsiai išpažįsta Marija Magdalena, apaštalų apaštalė, imperatoriui Tiberijui, – ir baltas kiaušinis jos rankose akimirksniu paraudonuoja. Štai ir pirmasis Velykų margutis. 

Tokia legenda, tokia bažnytinė tradicija. Kiaušinis, nuo senovės buvęs gyvybės, sukūrimo, pavasario atbudimo simboliu, sako, jau nuo apaštalų laikų Bažnyčioje pradėtas dovanoti vienų kitiems švenčiant Kristaus prisikėlimą. Raudonai dažytas.

Iš kur Marija Magdalena, kuriai pirmai pasirodė prisikėlęs Viešpats, gavo kiaušinį? Pasakojama, kad gal ji galėjusi neštis virtų kiaušinių pintinę – suruoštą valgį sau ir bičiulėms (miros nešėjoms), anksti ryte skubėdama prie kapo. Ten, išgirdus žinią, kad Jėzus Kristus prisikėlė (Jo čia [kape] nebėra), pirmąkart ir įvykęs šis stebuklas. Tuomet, jau Jėzui įžengus į dangų, Marija Magdalena, pasitikėdama šia patirtimi, liudijusi ir imperatoriui, nusinešusi baltą kiaušinį. O gal, neužilgo po Prisikėlimo turėjusi progą lankytis imperatoriaus priėmime, mat priklausiusi patricijų sluoksniui, stvėrusi šį simbolį nuo pietų stalo – ir būtent čia pirmąkart įvykęs stebuklas.

Tai vis pasakojimai, kurie imti ne iš Šventojo Rašto, bet yra krikščioniškos tradicijos. Kaip suprantu, atsekta ir pagrįsta, kad margučiais, dekoruotais krikščioniška simbolika, tikintiesiems įprasta apsikeisti nuo ankstyviusių Bažnyčios laikų, kaip Gerosios Naujienos simboliu: KRISTUS PRISIKĖLĖ! JIS TIKRAI YRA PRISIKĖLĘS! O pasakojimai ir vaizdai man gražūs, tad dalinuosi.  

Marija Magdalena raudonas kiaušinis stpaulbrisbane.org

Pagal čia ir čia.

Paskelbta 2019 04 09

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą