Biblija per metus|Skaitymo planas

Paskelbta 2018 08 13. Atnaujinta 2022 01 14.
Sudaryta pgl. lcmssermons.com.
Jei rasite kaidą, prašau, parašykite: vilma.sabutiene@gmail.com arba čia.
Kur rasti Bibliją, skaitykite čia.

Išsamiau skaitykite čia.

Pasviru šriftu nurodytos 9 deuterokanoninės knygos – jas Martynas Liuteris buvo įtraukęs į savąjį vokišką 1534 m. Biblijos vertimą kaip naudingas skaityti (nors neprilygstančias 66 Šventojo Rašto knygoms: 39 Senojo Testamento ir 27 Naujojo Testamento). Liuteroniškojoje tradicijoje šios knygos įprastai būna įtraukiamos į Šventojo Rašto leidimus. Lietuvos Biblijos draugijos ekumeniniame leidinyje jos yra įdėtos tarp Senojo ir Naujojo Testamentų. Kas nori, gali jas praleisti (pasviru šriftu pažymėtas knygas).

Pradėti skaityti galima bet kurią dieną. 

Atsisiųsti skaitymo planą (pdf): Biblija per metus

Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę.

Planas skaitantiems internete:

1 diena
Pr 1,1-2,25
Pat 1
Mt 1,1-2,12

2 diena
Pr 3,1-4,26
Pat 2
Mt 2,13-3,6

3 diena
Pr 5,1-7,24
Pat 3
Mt 3,7-4,11

4 diena
Pr 8,1-10,32
Pat 4
Mt 4,12-25

5 diena
Pr 11,1-13,4
Pat 5
Mt 5,1-26

6 diena
Pr 13,5-15,21
Pat 6
Mt 5,27-48

7 diena
Pr 16,1-18,15
Pat 7
Mt 6,1-24

8 diena
Pr 18,16-19,38
Pat 8
Mt 6,25-7,14

9 diena
Pr 20,1-22,24
Pat 9
Mt 7,15-29

10 diena
Pr 23,1-24,51
Pat 10
Mt 8,1-17

11 diena
Pr 24,52-26,16
Pat 11
Mt 8,18-34

12 diena
Pr 26,17-27,46
Pat 12
Mt 9,1-17

13 diena
Pr 28,1-29,35
Pat 13
Mt 9,18-38

14 diena
Pr 30,1-31,16
Pat 14
Mt 10,1-23

15 diena
Pr 31,17-32,12
Pat 15
Mt 10,24-11,6

16 diena
Pr 32,13-34,31
Pat 16
Mt 11,7-30

17 diena
Pr 35,1-36,42
Pat 17,1-26
Mt 12,1-21

18 diena
Pr 37,1-38,30
Pat 17,27-28
Mt 12,22-45

19 diena
Pr 39,1-41,16
Pat 18,1
Mt 12,46-13,23

20 diena
Pr 41,17-42,17
Pat 18,2-3
Mt 13,24-46

21 diena
Pr 42,18-43,34
Pat 18,4-5
Mt 13,47-14,12

22 diena
Pr 44,1-45,28
Pat 18,6-7
Mt 14,13-36

23 diena
Pr 46,1-47,31
Pat 18,8
Mt 15,1-28

24 diena
Pr 48,1-50,26
Pat 18,9-10
Mt 15,29-16,12

25 diena
Iš 1,1-2,10
Pat 18,11-12
Mt 16,13-17,9

26 diena
Iš 2,11-3,22
Pat 18,13
Mt 17,10-27

27 diena
Iš 4,1-5,21
Pat 18,14-15
Mt 18,1-20

28 diena
Iš 5,22-7,25
Pat 18,16-18
Mt 18,21-19,12

29 diena
Iš 8,1-9,35
Pat 18,19
Mt 19,13-30

30 diena
Iš 10,1-12,13
Pat 18,20-21
Mt 20,1-28

31 diena
Iš 12,14-13,16
Pat 18,22
Mt 20,29-21,22

32 diena
Iš 13,17-15,18
Pat 18,23-24
Mt 21,23-46

33 diena
Iš 15,19-17,7
Pat 19,1-3
Mt 22,1-33

Young man reading small Bible
disciple making stages

34 diena
Iš 17,8-19,15
Pat 19,4-5
Mt 22,34-23,12

35 diena
Iš 19,16-21,21
Pat 19,6-7
Mt 23,13-39

36 diena
Iš 21,22-23,13
Pat 19,8-9
Mt 24,1-28

37 diena
Iš 23,14-25,40
Pat 19,10-12
Mt 24,29-51

38 diena
Iš 26,1-27,21
Pat 19,13-14
Mt 25,1-30

39 diena
Iš 28
Pat 19,15-16
Mt 25,31-26,13

40 diena
Iš 29,1-30,10
Pat 19,17
Mt 26,14-46

Biblija iBelieve
iBelieve

41 diena
Iš 30,11-31,18
Pat 19,18-19
Mt 26,47-68

42 diena
Iš 32,1-33,23
Pat 19,20-21
Mt 26,69-27,14

43 diena
Iš 34,1-35,9
Pat 19,22-23
Mt 27,15-31

44 diena
Iš 35,10-36,38
Pat 19,24-25
Mt 27,32-66

45 diena
Iš 37,1-38,31
Pat 19,26
Mt 28,1-20

46 diena
Iš 39,1-40,38
Pat 19,27-29
Mk 1,1-28

47 diena
Kun 1,1-3,17
Pat 20,1
Mk 1,29-2,12

48 diena
Kun 4,1-5,19
Pat 20,2-3
Mk 2,13-3,6

49 diena
Kun 6,1-7,27
Pat 20,4-6
Mk 3,7-30

50 diena
Kun 7,28-9,6
Pat 20,7
Mk 3,31-4,25

51 diena
Kun 9,7-10,20
Pat 20,8-10
Mk 4,26-5,20

52 diena
Kun 11,1-12,8
Pat 20,11
Mk 5,21-43

53 diena
Kun 13
Pat 20,12
Mk 6,1-29

54 diena
Kun 14
Pat 20,13-15
Mk 6,30-56

55 diena
Kun 15,1-16,28
Pat 20,16-18
Mk 7,1-23

56 diena
Kun 16,29-18,30
Pat 20,19
Mk 7,24-8,10

57 diena
Kun 19,1-20,21
Pat 20,20-21
Mk 8,11-38

58 diena
Kun 20,22-22,16
Pat 20,22-23
Mk 9,1-29

59 diena
Kun 22,17-23,44
Pat 20,24-25
Mk 9,30-10,12

60 diena
Kun 24,1-25,46
Pat 20,26-27
Mk 10,13-31

61 diena
Kun 25,47-27,34
Pat 20,28-30
Mk 10,32-52

62 diena
Sk 1
Pat 21,1-2
Mk 11,1-26

63 diena
Sk 2,1-3,51
Pat 21,3 
Mk 11,27-12,17

64 diena
Sk 4,1-5,31
Pat 21,4
Mk 12,18-37

65 diena
Sk 6,1-7,89
Pat 21,5-7
Mk 12,38-13,13

66 diena
Sk 8,1-9,23
Pat 21,8-10
Mk 13,14-37

67 diena
Sk 10,1-11,23
Pat 21,11-12
Mk 14,1-21

68 diena
Sk 11,24-13,33
Pat 21,13
Mk 14,22-52

69 diena
Sk 14,1-15,16
Pat 21,14-16
Mk 14,53-72

70 diena
Sk 15,17-16,35
Pat 21,17-18
Mk 15

71 diena
Sk 17,1-18,32
Pat 21,19-20
Mk 16

72 diena
Sk 19,1-20,29
Pat 21,21-22
Lk 1,1-25

73 diena
Sk 21,1-22,20
Pat 21,23-24
Lk 1,26-56

74 diena
Sk 22,21-23,30
Pat 21,25-26
Lk 1,57-80

75 diena
Sk 24,1-25,18
Pat 21,27
Lk 2,1-35

76 diena
Sk 25,19-26,51
Pat 21,28-29 
Lk 2,36-52

77 diena
Sk 26,52-28,15
Pat 21,30-31
Lk 3,1-22

78 diena
Sk 28,16-29,39
Pat 22,1
Lk 3,23-38

79 diena
Sk 30-31
Pat 22,2-4
Lk 4,1-30

80 diena
Sk 32,1-33,39
Pat 22,5-6
Lk 4,31-5,11

81 diena
Sk 33,40-36,13
Pat 22,7
Lk 5,12-28

82 diena
Įst 1
Tob 1
Pat 22,8-9
Lk 5,29-6,11

83 diena
Įst 2,1-3,29
Tob 2
Pat 22,10-12
Lk 6,12-38

84 diena
Įst 4
Tob 3
Pat 22,13
Lk 6,39-7,10

85 diena
Įst 5,1-6,25
Tob 4
Pat 22,14
Lk 7,11-35

86 diena
Įst 7,1-8,20
Tob 5
Pat 22,15
Lk 7,36-8,3

87 diena
Įst 9,1-10,22
Tob 6
Pat 22,16
Lk 8,4-21

88 diena
Įst 11,1-12,31
Tob 7
Pat 22,17-19
Lk 8,22-39

89 diena
Įst 13,1-15,23
Tob 8
Pat 22,20-21
Lk 8,40-9,6

90 diena
Įst 16,1-17,20
Tob 9
Pat 22,22-23
Lk 9,7-27

91 diena
Įst 18,1-20,20
Tob 10
Pat 22,24-25
Lk 9,28-50

92 diena
Įst 21,1-22,29
Tob 11
Pat 22,26-27
Lk 9,51-10,12

93 diena
Įst 23,1-25,19
Tob 12
Pat 22,28-29
Lk 10,13-37

94 diena
Įst 26,1-27,26
Tob 13
Pat 23,1-3
Lk 10,38-11,13

95 diena
Įst 28
Tob 14
Pat 23,4-5
Lk 11,14-36

96 diena
Įst 29,1-30,20
Pat 23,6-8
Lk 11,37-12,7

97 diena
Įst 31,1-32,27
Pat 23,9-11
Lk 12,8-34

98 diena
Įst 32,28-52
Pat 23,12
Lk 12,35-59

99 diena
Įst 33,1-34,12
Pat 23,13-14
Lk 13,1-21

100 diena
Joz 1,1-2,24
Jdt 1
Pat 23,15-16
Lk 13,22-14,6

gudsmenighet.no
gudsmenighet.no

101 diena
Joz 3,1-4,24
Jdt 2
Pat 23,17-18
Lk 14,7-35

102 diena
Joz 5,1-7,15
Jdt 3
Pat 23,19-21
Lk 15

103 diena
Joz 7,16-9,2
Jdt 4
Pat 23,22
Lk 16,1-18

104 diena
Joz 9,3-10,43
Jdt 5
Pat 23,23
Lk 16,19-17,10

105 diena
Joz 11,1-12,24
Jdt 6
Pat 23,24
Lk 17,11-37

106 diena
Joz 13,1-14,15
Jdt 7
Pat 23,25-28
Lk 18,1-17

107 diena
Joz 15
Jdt 8
Pat 23,29-35
Lk 18,18-43

108 diena
Joz 16,1-18,28
Jdt 9
Pat 24,1-2
Lk 19,1-27

109 diena
Joz 19,1-20,9
Jdt 10
Pat 23,3-4
Lk 19,28-48

110 diena
Joz 21,1-22,20
Jdt 11
Pat 24,5-6
Lk 20,1-26

111 diena
Joz 22,21-23,16
Jdt 12
Pat 24,7
Lk 20,27-47

112 diena
Joz 24
Jdt 13
Pat 24,8
Lk 21,1-28

113 diena
Ts 1,1-2,9
Jdt 14
Pat 24,9-10
Lk 21,29-22,13

114 diena
Ts 2,10-3,31
Jdt 15
Pat 24,11-12
Lk 22,14-34

115 diena
Ts 4,1-5,31
Jdt 16
Pat 24,13-14
Lk 22,35-53

116 diena
Ts 6
Pat 24,15-16
Lk 22,54-23,12

117 diena
Ts 7,1-8,17
Pat 24,17-20
Lk 23,13-43

118 diena
Ts 8,18-9,21
Pat 24,21-22
Lk 23,44-24,12

119 diena
Ts 9,22-10,18
Pat 24,23-25
Lk 24,13-53

120 diena
Ts 11,1-12,15
1 Mak 1
Pat 24,26
Jn 1,1-28

121 diena
Ts 13,1-14,20
1 Mak 2
Pat 24,27
Jn 1,29-51

122 diena
Ts 15,1-16,31
1 Mak 3
Pat 24,28-29
Jn 2

123 diena
Ts 17-18
1 Mak 4
Pat 24,30-34
Jn 3,1-21

124 diena
Ts 19-21
1 Mak 5
Pat 25,1-5
Jn 3,22-4,3

125 diena
Rūt 1
1 Mak 6
Pat  25,6-8
Jn 4,4-42

126 diena
Rūt 2-4
1 Mak 7
Pat 25,9-10
Jn 4,43-54

127 diena
1 Sam 1,1-2,21
1 Mak 8
Pat 25,11-14 
Jn 5,1-23

128 diena
1 Sam 2,22-4,22
1 Mak 9
Pat 25,15
Jn 5,24-47

129 diena
1 Sam 5-7
1 Mak 10
Pat 25,16
Jn 6,1-21

130 diena
1 Sam 8-9
1 Mak 11
Pat 25,17
Jn 6,22-42

131 diena
1 Sam 10-11
1 Mak 12
Pat 25,18-19
Jn 6,43-71

132 diena
1 Sam 12-13
1 Mak 13
Pat 25,20-22 
Jn 7,1-30

133 diena
1 Sam 14
1 Mak 14
Pat 25,23-24
Jn 7,31-53

134 diena
1 Sam 15-16
1 Mak 15
Pat 25,25-27
Jn 8,1-20

135 diena
1 Sam 17,1-18,4
1 Mak 16
Pat 25,28
Jn 8,21-30

136 diena
1 Sam 18,5-19,24
2 Mak 1
Pat 26,1-2
Jn 8,31-59

137 diena
1 Sam 20-21
2 Mak 2
Pat 26,3-5
Jn 9

138 diena
1 Sam 22-23
2 Mak 3
Pat 26,6-8
Jn 10,1-21

139 diena
1 Sam 24-25
2 Mak 4
Pat 26,9-12
Jn 10,22-42

140 diena
1 Sam 26-28
2 Mak 5
Pat 26,13-16
Jn 11,1-54

141 diena
1 Sam 29-31
2 Mak 6
Pat 26,17
Jn 11,55-12,19

142 diena
2 Sam 1,1-2,11
2 Mak 7
Pat 26,18-19
Jn 12,20-50

143 diena
2 Sam 2,12-3,39
2 Mak 8
Pat 26,20
Jn 13,1-30

144 diena
2 Sam 4,1-6,23
2 Mak 9
Pat 26,21-22
Jn 13,31-14,14

145 diena
2 Sam 7-8
2 Mak 10
Pat 26,23
Jn 14,15-31

146 diena
2 Sam 9-11
2 Mak 11
Pat 26,24-26
Jn 15

147 diena
2 Sam 12
2 Mak 12
Pat 26,27
Jn 16

148 diena
2 Sam 13
2 Mak 13
Pat 26,28
Jn 17

149 diena
2 Sam 14,1-15,22
2 Mak 14
Pat 27,1-2
Jn 18,1-24

150 diena
2 Sam 15,23-16,23
2 Mak 15
Pat 27,3
Jn 18,25-19,22

151 diena
2 Sam 17
Pat 27,4-6
Jn 19,23-42

152 diena
2 Sam 18,1-19,9
Išm 1
Pat 27,7-9
Jn 20

153 diena
2 Sam 19,10-20,13
Išm 2
Pat 27,10
Jn 21

154 diena
2 Sam 20,14-21,22
Išm 3
Pat 27,11
Apd 1

155 diena
2 Sam 22,1-23,23
Išm 4
Pat 27,12
Apd 2

156 diena
2 Sam 23,24-24,25
Išm 5
Pat 27,13
Apd 3

157 diena
1 Kar 1
Išm 6
Pat 27,14
Apd 4

158 diena
1 Kar 2,1-3,2
Išm 7
Pat 27,15-16
Apd 5

159 diena
1 Kar 3,3-4,20
Išm 8
Pat 27,17
Apd 6

160 diena
1 Kar 5-6
Išm 9
Pat 27,18-20
Apd 7,1-29

161 diena
1 Kar 7
Išm 10
Pat 27,21-22
Apd 7,30-50

162 diena
1 Kar 8
Išm 11
Pat 27,23-27
Apd 7,51-8,13

163 diena
1 Kar 9-10
Išm 12
Pat 28,1
Apd 8,14-40

164 diena
1 Kar 11,1-12,19
Išm 13
Pat 28,2
Apd 9,1-25

165 diena
1 Kar 12,20-13,34
Išm 14
Pat 28,3-5
Apd 9,26-43

166 diena
1 Kar 14,1-15,24
Išm 15
Pat 28,6-7
Apd 10,1-23

167 diena
1 Kar 15,25-17,24
Išm 16
Pat 28,8-10
Apd 10,24-48

168 diena
1 Kar 18
Išm 17
Pat 28,11
Apd 11

169 diena
1 Kar 19
Išm 18
Pat 28,12-13
Apd 12,1-23

170 diena
1 Kar 20-21
Išm 19
Pat 28,14
Apd 12,24-13,15

171 diena
1 Kar 22
Pat 28,15-16
Apd 13,16-41

172 diena
2 Kar 1-2
Sir 0; Sir 1
Pat 28,17-18
Apd 13,42-14,7

173 diena
2 Kar 3,1-4,17
Sir 2
Pat 28,19-20
Apd 14,8-28

174 diena
2 Kar 4,18-5,27
Sir 3
Pat 28,21-22
Apd 15,1-35

175 diena
2 Kar 6-7
Sir 4
Pat 28,23-24
Apd 15,36-16,15

176 diena
2 Kar 8,1-9,13
Sir 5
Pat 28,25-26
Apd 16,16-40

177 diena
2 Kar 9,14-10,31
Sir 6
Pat 28,27-28
Apd 17

178 diena
2 Kar 10,32-12,22
Sir 7
Pat 29,1
Apd 18,1-22

179 diena
2 Kar 13-14
Sir 8
Pat 29,2-4
Apd 18,23-19,12

180 diena
2 Kar 15-16
Sir 9
Pat 29,5-8
Apd 19,13-40

181 diena
2 Kar 17,1-18,12
Sir 10
Pat 29,9-11
Apd 20

182 diena
2 Kar 18,13-19,37
Sir 11
Pat 29,12-14
Apd 21,1-17

183 diena
2 Kar 20,1-22,2
Sir 12
Pat 29,15-17
Apd 21,18-36

184 diena
2 Kar 22,3-23,30
Sir 13
Pat 29,18
Apd 21,37-22,16

185 diena
2 Kar 23,31-25,30
Sir 14
Pat 29,19-20
Apd 22,17-23,10

186 diena
1 Met 1,1-2,17
Sir 15
Pat 29,21-22
Apd 23,11-35

187 diena
1 Met 2,18-4,4
Sir 16
Pat 29,23
Apd 24

188 diena
1 Met 4,5-5,17
Sir 17
Pat 29,24-25
Apd 25

189 diena
1 Met 5,18-6,66
Sir 18
Pat 29,26-27
Apd 26

190 diena
1 Met 7-8
Sir 19
Pat 30,1-23
Apd 27,1-20

191 diena
1 Met 9-10
Sir 20
Pat 30,24-33
Apd 27,21-44

192 diena
1 Met 11,1-12,18
Sir 21
Pat 31
Apd 28

193 diena
1 Met 12,19-14,17
Sir 22
Ps 1–2
Rom 1,1-17

194 diena
1 Met 15,1-16,36
Sir 23
Ps 3–4
Rom 1,18-32

195 diena
1 Met 16,37-18,17
Sir 24
Ps 5–6
Rom 2,1-24

196 diena
1 Met 19-21
Sir 25
Ps 7–8
Rom 2,25-3,8

197 diena
1 Met 22-23
Sir 26
Ps 9–10
Rom 3,9-31

198 diena
1 Met 24,1-26,11
Sir 27
Ps 11–12
Rom 4,1-12

199 diena
1 Met 26,12-27,34
Sir 28
Ps 13–14
Rom 4,13-5,5

200 diena
1 Met 28-29
Sir 29
Ps 15–16
Rom 5,6-21

Biblija
Patheos

201 diena
2 Met 1-3
Sir 30
Ps 17
Rom 6

202 diena
2 Met 4,1-6,11
Sir 31
Ps 18,1-16
Rom 7,1-13

203 diena
2 Met 6,12-8,10
Sir 32
Ps 18,17-37
Rom 7,14-8,8

204 diena
2 Met 8,11-10,19
Sir 33
Ps 18,38-51
Rom 8,9-25

205 diena
2 Met 11-13
Sir 34
Ps 19
Rom 8,26-39

206 diena
2 Met 14-16
Sir 35
Ps 20
Rom 9,1-24

207 diena
2 Met 17-18
Sir 36
Ps 21
Rom 9,25-10,13

208 diena
2 Met 19-20
Sir 37
Ps 22,1-19
Rom 10,14-11,12

209 diena
2 Met 21-23
Sir 38
Ps 22,20-32
Rom 11,13-36

210 diena
2 Met 24-25
Sir 39
Ps 23
Rom 12

211 diena
2 Met 26-28
Sir 40
Ps 24
Rom 13

212 diena
2 Met 29
Sir 41
Ps 25,1-15
Rom 14

213 diena
2 Met 30-31
Sir 42
Ps 25,16-22
Rom 15,1-22

214 diena
2 Met 32,1-33,13
Sir 43
Ps 26
Rom 15,23-16,9

215 diena
2 Met 33,14-34,33
Sir 44
Ps 27,1-6
Rom 16,10-27

216 diena
2 Met 35,1-36,23
Sir 45
Ps 27,7-14
1 Kor 1,1-17

217 diena
Ezr 1-2
Sir 46
Ps 28
1 Kor 1,18-2,5

218 diena
Ezr 3,1-4,23
Sir 47
Ps 29
1 Kor 2,6-3,4

219 diena
Ezr 4,24-6,22
Sir 48
Ps 30
1 Kor 3,5-23

220 diena
Ezr 7,1-8,20
Sir 49
Ps 31,1-9
1 Kor 4

221 diena
Ezr 8,21-9,15
Sir 50
Ps 31,10-19
1 Kor 5

222 diena
Ezr 10
Sir 51
Ps 31,20-25
1 Kor 6

223 diena
Neh 1,1-3,14
Ps 32
1 Kor 7,1-24

224 diena
Neh 3,15-5,13
Bar 1
Ps 33,1-11
1 Kor 7,25-40

225 diena
Neh 5,14-7,72
Bar 2
Ps 33,12-22
1 Kor 8

226 diena
Neh 8,1-9,21
Bar 3
Ps 34,1-11
1 Kor 9,1-18

227 diena
Neh 9,22-10,40
Bar 4
Ps 34,12-23
1 Kor 9,19-10,13

228 diena
Neh 11,1-12,26
Bar 5
Ps 35,1-16
1 Kor 10,14-33

229 diena
Neh 12,27-13,31
Bar 6
Ps 35,17-28
1 Kor 11,1-16

230 diena
Est 1-3
Ps 36
1 Kor 11,17-34

231 diena
Est 4-10
Ps 37,1-11
1 Kor 12,1-26

232 diena
Est (g) – skaityti visus skyrius
Ps 37,12-29
1 Kor 12,27-13,13

233 diena
Job 1-3
Ps 37,30-40
1 Kor 14,1-17

234 diena
Job 4-7
Ps 38
1 Kor 14,18-40

235 diena
Job 8-11
Ps 39
1 Kor 15,1-28

236 diena
Job 12-15
Ps 40,1-11
1 Kor 15,29-58

237 diena
Job 16-19
Ps 40,12-18
1 Kor 16

238 diena
Job 20-22
Ps 41
2 Kor 1,1-11

239 diena
Job 23-27
Ps 42
2 Kor 1,12-2,11

240 diena
Job 28-30
Ps 43
2 Kor 2,12-17

241 diena
Job 31-33
Ps 44,1-9
2 Kor 3

242 diena
Job 34-36
Ps 44,10-27
2 Kor 4,1-12

243 diena
Job 37-39
Ps 45
2 Kor 4,13-5,10

244 diena
Job 40-42
Ps 46
2 Kor 5,11-21

245 diena
Mok 1-3
Ps 47
2 Kor 6,1-13

246 diena
Mok 4-6
Ps 48
2 Kor 6,14-7,7

247 diena
Mok 7-9
Ps 49
2 Kor 7,8-16

248 diena
Mok 10-12
Ps 50
2 Kor 8,1-15

249 diena
Gg 1-4
Ps 51
2 Kor 8,16-24

250 diena
Gg 5-8
Ps 52
2 Kor 9

251 diena
Iz 1-2
Ps 53
2 Kor 10

252 diena
Iz 3-5
Ps 54
2 Kor 11,1-15

253 diena
Iz 6,1-7,25
Ps 55
2 Kor 11,16-33

254 diena
Iz 8,1-9,20
Ps 56
2 Kor 12,1-10

255 diena
Iz 10,1-11,16
Ps 57
2 Kor 12,11-21

256 diena
Iz 12,1-14,32
Ps 58
2 Kor 13,1-13

257 diena
Iz 15,1-18,7
Ps 59
Gal 1

258 diena
Iz 19,1-21,17
Ps 60
Gal 2,1-16

259 diena
Iz 22,1-24,23
Ps 61
Gal 2,17-3,9

260 diena
Iz 25,1-28,13
Ps 62
Gal 3,10-22

261 diena
Iz 28,14-30,11
Ps 63
Gal 3,23-4,31

262 diena
Iz 30,12-33,9
Ps 64
Gal 5,1-12

263 diena
Iz 33,10-36,22
Ps 65
Gal 5,13-26

264 diena
Iz 37,1-38,22
Ps 66
Gal 6

265 diena
Iz 39,1-41,16
Ps 67
Ef 1

266 diena
Iz 41,17-43,13
Ps 68,1-19
Ef 2

267 diena
Iz 43,14-45,10
Ps 68,20-36
Ef 3

268 diena
Iz 45,11-48,11
Ps 69,1-19
Ef 4,1-16

269 diena
Iz 48,12-50,11
Ps 69,20-37
Ef 4,17-32

270 diena
Iz 51,1-53,12
Ps 70
Ef 5

271 diena
Iz 54,1-57,13
Ps 71
Ef 6

272 diena
Iz 57,14-59,21
Ps 72
Fil 1,1-26

273 diena
Iz 60,1-62,5
Ps 73
Fil 1,27-2,18

274 diena
Iz 62,6-65,25
Ps 74
Fil 2,19-3,3

275 diena
Iz 66
Ps 75
Fil 3,4-21

276 diena
Jer 1,1-2,30
Ps 76
Fil 4

277 diena
Jer 2,31-4,18
Ps 77
Kol 1,1-17

278 diena
Jer 4,19-6,15
Ps 78,1-31
Kol 1,18-2,7

279 diena
Jer 6,16-8,7
Ps 78,32-55
Kol 2,8-23

280 diena
Jer 8,8-9,25
Ps 78,56-64
Kol 3,1-17

281 diena
Jer 10,1-11,23
Ps 78,65-72
Kol 3,18-4,18

282 diena
Jer 12,1-14,10
Ps 79
1 Tes 1,1-2,8

283 diena
Jer 14,11-16,15
Ps 80
1 Tes 2,9-3,13

284 diena
Jer 16,16-18,23
Ps 81
1 Tes 4,1-5,3

285 diena
Jer 19,1-21,14
Ps 82
1 Tes 5,4-28

286 diena
Jer 22,1-23,20
Ps 83
2 Tes 1

287 diena
Jer 23,21-25,38
Ps 84
2 Tes 2

288 diena
Jer 26,1-27,22
Ps 85
2 Tes 3

289 diena
Jer 28,1-29,32
Ps 86
1 Tim 1

290 diena
Jer 30,1-31,26
Ps 87
1 Tim 2

291 diena
Jer 31,27-32,44
Ps 88
1 Tim 3

292 diena
Jer 33,1-34,22
Ps 89
1 Tim 4

293 diena
Jer 35,1-36,32
Ps 90
1 Tim 5

294 diena
Jer 37,1-38,28
Ps 91
1 Tim 6

295 diena
Jer 39,1-41,18
Ps 92
2 Tim 1

296 diena
Jer 42,1-44,23
Ps 93
2 Tim 2,1-21

297 diena
Jer 44,24-47,7
Ps 94
2 Tim 2,22-3,17

298 diena
Jer 48,1-49,22
Ps 95
2 Tim 4,1-22

299 diena
Jer 49,23-50,46
Ps 96
Tit 1

300 diena
Jer 51,1-53
Ps 97
Tit 2

Biblija
knockshrine.ie

301 diena
Jer 51,54-52,34
Ps 98
Tit 3

302 diena
Rd 1,1-2,22
Ps 99
Fm 1

303 diena
Rd 3
Ps 100
Hbr 1

304 diena
Rd 4,1-5,22
Ps 101
Hbr 2

305 diena
Ez 1,1-3,15
Ps 102
Hbr 3

306 diena
Ez 3,16-6,14
Ps 103
Hbr 4

307 diena
Ez 7,1-9,11
Ps 104
Hbr 5

308 diena
Ez 10,1-11,25
Ps 105,1-36
Hbr 6

309 diena
Ez 12,1-14,11
Ps 105,37-45
Hbr 7,1-17

310 diena
Ez 14,12-16,41
Ps 106,1-12
Hbr 7,18-28

311 diena
Ez 16,42-17,24
Ps 106,13-31
Hbr 8

312 diena
Ez 18,1-19,14
Ps 106,32-48
Hbr 9,1-10

313 diena
Ez 20
Ps 107
Hbr 9,11-28

314 diena
Ez 21,1-22,31
Ps 108
Hbr 10,1-18

315 diena
Ez 23
Ps 109
Hbr 10,19-39

316 diena
Ez 24,1-26,21
Ps 110
Hbr 11,1-16

317 diena
Ez 27,1-28,26
Ps 111
Hbr 11,17-31

318 diena
Ez 29,1-30,26
Ps 112
Hbr 11,32-12,13

319 diena
Ez 31,1-32,32
Ps 113
Hbr 12,14-29

320 diena
Ez 33,1-34,3
Ps 114
Hbr 13,1-25

321 diena
Ez 35,1-36,38
Ps 115
Jok 1,1-18

322 diena
Ez 37,1-38,23
Ps 116
Jok 1,19-2,17

323 diena
Ez 39,1-40,27
Ps 117
Jok 2,18-3,18

324 diena
Ez 40,28-41,26
Ps 118
Jok 4

325 diena
Ez 42,1-43,27
Ps 119,1-16
Jok 5

326 diena
Ez 44,1-45,12
Ps 119,17-32
1 Pt 1,1-12

327 diena
Ez 45,13-46,24
Ps 119,33-48
1 Pt 1,13-2,10

328 diena
Ez 47,1-48,35
Ps 119,49-64
1 Pt 2,11-3,7

329 diena
Dan 1,1-2,23
Ps 119,65-80
1 Pt 3,8-4,6

330 diena
Dan 2,24-3,33
Ps 119,81-96
1 Pt 4,7-5,14

331 diena
Dan 4
Ps 119,97-112
2 Pt 1

332 diena
Dan 5
Ps 119,113-128
2 Pt 2

333 diena
Dan 6
Ps 119,129-152
2 Pt 3

334 diena
Dan 7
Ps 119,153-176
1 Jn 1

335 diena
Dan 8
Ps 120
1 Jn 2,1-17

336 diena
Dan 9,1-11,1
Ps 121
1 Jn 2,18-3,6

337 diena
Dan 11,2–12,13
Ps 122
1 Jn 3,7-24

338 diena
Dan (g) – skaityti visus skyrius
Ps 123
1 Jn 4

339 diena
Oz 1,1-3,5
Ps 124
1 Jn 5

340 diena
Oz 4,1-5,15
Ps 125
2 Jn 1

341 diena
Oz 6,1-9,17
Ps 126
3 Jn 1

342 diena
Oz 10,1-14,10
Ps 127
Jud 1

343 diena
Jl 1,1-4,21
Ps 128
Apr 1

344 diena
Am 1,1-3,15
Ps 129
Apr 2,1-17

345 diena
Am 4,1-6,14
Ps 130
Apr 2,18-3,6

346 diena
Am 7,1-9,15
Ps 131
Apr 3,7-22

347 diena
Abd 1
Ps 132
Apr 4

348 diena
Jon 1,1-4,11
Ps 133
Apr 5

349 diena
Mch 1,1-4,14
Ps 134
Apr 6

350 diena
Mch 5,1-7,20
Ps 135
Apr 7

351 diena
Nah 1,1-3,19
Ps 136
Apr 8

352 diena
Hab 1,1-3,19
Ps 137
Apr 9

353 diena
Sof 1,1-3,20
Ps 138
Apr 10

354 diena
Ag 1,1-2,23
Ps 139
Apr 11

355 diena
Zch 1
Ps 140
Apr 12

356 diena
Zch 2,1-3,10
Ps 141
Apr 13

357 diena
Zch 4,1-5,10
Ps 142
Apr 14

358 diena
Zch 6,1-7,14
Ps 143
Apr 15

359 diena
Zch 8
Ps 144
Apr 16

360 diena
Zch 9
Ps 145
Apr 17

361 diena
Zch 10,1-11,17
Ps 146
Apr 18

362 diena
Zch 12,1-13,9
Ps 147
Apr 19

363 diena
Zch 14
Ps 148
Apr 20

364 diena
Mal 1,1-2,17
Ps 149
Apr 21

365 diena
Mal 3
Ps 150
Apr 22

freepik nuotr.

Ateik, Viešpatie Jėzau!
Viešpaties Jėzaus malonė su jumis visais!

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą