Dvasia Šventoji, ateiki (40 giesmių)

Sekminių novena liuteronams yra čia.
40 karantino dienų – 40 giesmių yra čia.

„Dvasia Šventoji, ateiki“ / „Veni, Sancte Spiritus, et emitte coelitus“
„Krikščioniškos giesmės“ Nr. 126 (2007)
Sekminės
Natos: Dvasia Šventoji, ateiki (II). Krikščioniškos giesmės. Choralas

1. Dvasia Šventoji, ateiki

Ir iš dangaus mums paskleiski

Šviesybės Tavo spindulį!

Aleliuja! Aleliuja!

2. Ateik, globėja vargdienių,

Ateik, davėja dovanų!

Ateik, šviesybe širdelių!

Aleliuja! Aleliuja!

3. Linksmintoja geriausioji,

Viešnia laukta širdžių esi,

Dangaus vėsa jas gaivini!

Aleliuja! Aleliuja!

4. Tu darbuose pastiprini,

O karštyje atvėsini

Ir verkiantį palinksmini!

Aleliuja! Aleliuja!

5. Šviesybė Tu pagarbinta,

Pripildyk širdis tikinčias,

Malonės Tavo meldžiančias!

Aleliuja! Aleliuja!

6. Be Tavo dangiškos šviesos

Žmogus nedaro atgailos,

Nejaučia jis kaltės gilios!

Aleliuja! Aleliuja!

7. Valyki ten, kur sutepta,

Drėkinki ten, kur per sausa,

Gaivinki, kas tik pažeista!

Aleliuja! Aleliuja!

8. Suminkštink širdis kietąsias,

Sušildyk meile šaltąsias,

Išvesk tieson paklydusias!

Aleliuja! Aleliuja!

9. Išpildyk norą tikinčių,

Duok nuraminimui širdžių

Septyneriopų dovanų!

Aleliuja! Aleliuja!

10. Per Kristaus kryžiaus nuopelną

Suteiki mums išganymą,

Dangaus linksmybę amžiną!

Aleliuja! Aleliuja!

T.: X a., Robertas, Prancūzijos karalius (Veni, Sancte Spiritus, et emitte)
M.: užrašė Liudvikas Fetingis. Žemaičių Naumiestis, 1976

40 pamėgtų giesmių iš Liuteronų bažnyčios giesmyno „Krikščioniškos giesmės“
Pagal knygą „LIUTERONYBĖ. Kas tai?“
40 karantino dienų (2020 03 16 – 04 24)

Sekminės. Milano, San Marco, Cappella di S. Giuseppe. Nuotr.: Giovanni Dall’Orto, 2007

Paskelbta 2020 04 25

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą