Dvasia Šventoji, ateiki (40 giesmių)

Sekminių novena liuteronams yra čia.
40 karantino dienų – 40 giesmių yra čia.

„Dvasia Šventoji, ateiki“ / „Veni, Sancte Spiritus, et emitte coelitus“
„Krikščioniškos giesmės“ Nr. 126 (2007)
Sekminės
Natos: Dvasia Šventoji, ateiki (II). Krikščioniškos giesmės. Choralas

1. Dvasia Šventoji, ateiki

Ir iš dangaus mums paskleiski

Šviesybės Tavo spindulį!

Aleliuja! Aleliuja!

2. Ateik, globėja vargdienių,

Ateik, davėja dovanų!

Ateik, šviesybe širdelių!

Aleliuja! Aleliuja!

3. Linksmintoja geriausioji,

Viešnia laukta širdžių esi,

Dangaus vėsa jas gaivini!

Aleliuja! Aleliuja!

4. Tu darbuose pastiprini,

O karštyje atvėsini

Ir verkiantį palinksmini!

Aleliuja! Aleliuja!

5. Šviesybė Tu pagarbinta,

Pripildyk širdis tikinčias,

Malonės Tavo meldžiančias!

Aleliuja! Aleliuja!

6. Be Tavo dangiškos šviesos

Žmogus nedaro atgailos,

Nejaučia jis kaltės gilios!

Aleliuja! Aleliuja!

7. Valyki ten, kur sutepta,

Drėkinki ten, kur per sausa,

Gaivinki, kas tik pažeista!

Aleliuja! Aleliuja!

8. Suminkštink širdis kietąsias,

Sušildyk meile šaltąsias,

Išvesk tieson paklydusias!

Aleliuja! Aleliuja!

9. Išpildyk norą tikinčių,

Duok nuraminimui širdžių

Septyneriopų dovanų!

Aleliuja! Aleliuja!

10. Per Kristaus kryžiaus nuopelną

Suteiki mums išganymą,

Dangaus linksmybę amžiną!

Aleliuja! Aleliuja!

T.: X a., Robertas, Prancūzijos karalius (Veni, Sancte Spiritus, et emitte)
M.: užrašė Liudvikas Fetingis. Žemaičių Naumiestis, 1976

40 pamėgtų giesmių iš Liuteronų bažnyčios giesmyno „Krikščioniškos giesmės“
Pagal knygą „LIUTERONYBĖ. Kas tai?“
40 karantino dienų (2020 03 16 – 04 24)

P.S.

2023 m. rugsėjo viduryje Krokuvoje vyko 13-oji Pasaulio Liuteronų Sąjungos (PLS) asamblėja (World Lutheran Federation), kurioje dalyvavo ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Po prezidento ir valdybos rinkimų 2023 09 16 vakarinės pamaldos prasidėjo lietuviška giesme. Asamblėjos kantorius Tom Witt (JAV) giesmę rado čia, kasdienybe.lt, ir susisiekė dėl giesmės naudojimo. Giesmę veda lenkų liuteronų choro vadovė Joanna Bliwert Hoderny.

Paskelbta 2020 04 25. Atnaujinta 2023 10 02.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą