Giesmė „Kartą Dovydo mieste Betliejuj“

Once in Royal David’s City

Tekstą rasite žemiau, po vaizdo įrašu.

Advento kalendorius|Atplaukia laivas pilnas 2023 su giesmėmis yra čia: ADVENTO KALENDORIUS

Giesmių knyga „Yra Mergelė man brangi“ Nr. 4
T.: Cecil Frances Alexander, 1848
V.: © Vilma Sabutienė, 2017
M.: Henry John Gauntlett, 1849 („Irby“)
Harm.: Arthur Henry Mann, 1919
Natos yra ČIA.

Gieda ansamblis „Adoremus“, vadovė Renata Kreimerė.
Visas „Atplaukia laivas pilnas 2021″ įrašas yra ČIA.

 

1. Kartą Dovydo mieste Betliejuj
Tamsiame tvartely mažame
Čia užgimusį Kūdikėlį
Ėdžiose paguldė Mama –
Marija, švelni, tyra,
Jėzus gimęs iš Jos yra.

4. Pasimokyt galim mes iš Jėzaus,
Nes Jis augo taip, kaip ir mes:
Buvo mažas, silpnas ir bejėgis,
Juokas keisdavo ašarėles;
Jaučia Jis, kai mes liūdni,
Ir kartu vėl džiaugias, kai linksmi.

2. Jis atėjo iš dangaus į žemę –
Jis, kurs Viešpats Dievas prakilnus!..
Prisiglausti vietos čia negavo,
O lopšys šiaudai garde Jam bus;
Su vargingu ir mažu
Mūsų Išganytojas kartu.

5. Savo akimis matysim Dievą,
Nes iš meilės Jis atpirko mus.
Šis Vaikelis, toks brangus ir mielas,
Tai – mūs Viešpats, Jo yra dangus;
Jis parves savus vaikus,
Kur buveinių daug paruošęs bus.

3. Nuostabi vaikystė Jėzaus Kristaus –
Augo Jis klusnus ir pagarbus,
Ir mylėjo Motiną Mergelę,
Jos globotas, globia Ją ir mus;
O vaikeliai krikštyti
Turi būt panašūs į Jį.

6. Ne tenai, kur asilas ir jautis,
Bet danguj matysime jau Jį
Sėdint dešinėje Tėvo,
Mes, vaikai, baltai Jo apvilkti,
Tarsi žvaigždės, džiugesy
Ir vainikais papuošti.

❄ ❄ ❄

Iš giesmių knygos YRA MERGELĖ MAN BRANGI (2021)

Knygą įsigyti galima Vilniaus liuteronų bažnyčioje (raštinės kontaktai). Arba kreiptis į Vilmą Sabutienę.

Nr. 4. Kartą Dovydo mieste Betliejuj
Once in Royal David’s City
Kalėdos

T.: Cecil Frances Alexander, 1848
V.: © Vilma Sabutienė, 2017
M.: Henry John Gauntlett, 1849 („Irby“)
Harm.: Arthur Henry Mann, 1919

Cecil Frances Alexander (1818 – 1895) – prieš maždaug du šimtus metų gyvenusi poetė, daugybės giesmių autorė. Airių anglikonų arkivyskupo, taip pat poeto, žmona.

Pasibaisėjusi, kokių lėkštų giesmių mokomi vaikai, poetė ėmėsi kurti teologiškai svarius, gyvenimui prasmę ir viltį duodančius, žmogui tikrų jėgų suteikiančius tekstus. Ir būtent vaikams, nes jie yra maži, bet ne kvaili. Juos reikia gerbti bei duoti tvirtą Dievo Žodžio bei išpažinimo pamatą. Kaip sako Keith Getty, šiuolaikinių krikščioniškų giesmių kūrėjas, kad vaikus gerbtume, o ne vargintume mokydami dumbest stupidity, tikėdamiesi, kad „kažkaip jiems gausis gyvenime“. (Čia yra trumpas video.)

Cecil_F_Alexander 1818 – 1895

Tą jubiliejinių Reformacijos metų rudenį, pakvietęs kavos ir išgirdęs, kad nėra šios giesmės lietuviško vertimo, o reikėtų, vyras taip paprastai paragino: „Tai išversk“. Taip ir ryžausi. 

„Kartą Dovydo mieste Betliejuj“ nuo 1919 m. būna pirmoji Carols pamaldų giesmė. Kokios tai pamaldos?

Prieš kiek daugiau nei šimtą metų, per 1918-ųjų Kūčias, po I pasaulinio karo, anglikonų kunigas Eric Milner-White Kembridže King’s College koplyčioje pradėjo 9 kalėdinių šventojo Rašto skaitinių ir giesmių (Nine Lessons and Carols) pamaldų tradiciją. (Tiesa, jų pirmtakės radosi maždaug pusšimčiu metų anksčiau, bet šįkart gal daugiau ir nesigilinkime.)
Nuo 1928 m. Kūčių pamaldos tiesiogiai transliuojamos per BBC Radio 4: visąlaik, net II pasaulinio karo metais (išskyrus 1930 m.). Nuo 1963 m. pradėta transliacija ir per TV, iš anksto nufilmavus įspūdingas apeigas su nepakartojamuoju choru.
Vis dėlto svarbu prisiminti, kad, nors šios Kūčių pamaldos gausios giesmių, nors kasmet šiai progai sukuriama po naują „carol“ (choralą“, „giesmę“) bei pateikiama vis naujų aranžuočių klasikinėms kalėdinėms giesmėms, jų šerdis yra Dievo Žodis: tie 9 Šventojo Rašto skaitiniai – nuo Pradžios knygos (pirmosios nuodėmės bei evangelinio Dievo pažado) iki Evangelijos pagal Joną („Tas Žodis tapo kūnu“).
Toks Kūčių vakaro šventimas perimtas, adaptuotas ir pamiltas įvairių bažnyčių visame pasaulyje – rašo, kad Kembridžas kasmet sulaukia gausybės atsiųstų bukletų įvairiausiomis kalbomis iš daugybės šalių, o žmonės liudija klausęsi radijo, pvz., įkopę į Everstą ar keliaudami dykuma. Gal ir mums, Lietuvos liuteronams, bandyti nusiųsti? 
Vilniaus liuteronų parapijoje tokios pamaldos vyksta virš 15 metų, o nuo 2017-ųjų kasmet tiesiogiai transliuojamos per LRT Plius gruodžio 24 d.
2020 12 24 (nuotolinių dėl pandemijios) pamaldų įrašas yra ČIA.
Benedetto Bonfigli. The Adoration of the Kings, and Christ on the Cross
Karalių pagarbinimas ir Kristus ant kryžiaus. Benedetto Bonfigli, 15 a.

Paskelbta 2017 11 19. Atnaujinta 2021 10 06.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą