Adventas liuteroniškai: kumščiuoti kūną

Liuteronų kunigas William Weedon

Bet aš tramdau savo kūną

Šv. Paulius rašo Korinto bendruomenei: Bet tramdau savo kūną ir darau jį klusnų, kad, kitus mokydamas, pats nepasidaryčiau atmestinas (1 Kor 9,27). ESV Biblijos vertime pateikiama pažodžiui iš graikų kalbos: „Aš kumščiuoju savo kūną ir padarau jį vergu“. Regis, mes, evangelikai liuteronai, esame užleidę šią Dievo Žodžio vietą, tad turime mokytis naujai išgirsti ir apmąstyti. Čia aiškiai kalbama apie kūno tramdymą: apie susivaldymą valgant ir nepasidavimą tingumui.

Vokiečių teologas A. Köberle (1898-1990) taip rašo knygoje Nuteisinimas ir pašventinimas: Asketizmą galima apibūdinti paradoksaliu teiginiu:

Nė vienam nepelnys išganymo asketizmo praktikavimas, tačiau kiekvienam gali pakenkti jo nepaisymas.

Tai – svarbi įžvalga.

Liuteronai (o ir visi krikščionys) tikrai turėtų žinoti, kad mūsų neišgano kūniškų apribojimų laikymasis. Mūsų išganymo darbą atliko ir išpildė pats Kristus – ne mes. Bet skaityti Naująjį Testamentą ir pražiūrėti, kad mūsų Išganytojas kviečia ir ragina savo atpirktuosius brolius ir seseris KARTU SU JUO atsižadėti savęs – didžiulė klaida. Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi (Mk 8,34). Apie nenorėjimą išsižadėti savęs ir perspėja aukščiau paminėtas teologas: jei to nedarome, tyko žlugimo pavojus.

Artėja adventas. Vėl turime progą „kumščiuoti savo kūną ir padaryti jį vergu“. Tai yra, netenkinti kūno užgaidų. Bažnyčios (Vakarų) tradicijoje yra kelios advento laikotarpio pasninko dienos.

Nenorite būti kaip visi? Daugumai niekaip nenustojant ryti nuo pat Padėkos dienos – o paskui jau ir Kalėdos, ryžtatės laikytis kelių pasninko dienų? Nuostabu!

Tradiciškai derėtų pasninkauti advento penktadieniais, o taip pat – dar ir trečiadienį bei šeštadienį po Šv. Liucijos dienos, gruodžio 13-osios (google Ember days“ – V. S.), kurie šiais metais (2022) išpuola gruodžio 14 d. ir 17 d. 

Liuteronai neskirsto valgių (žr. Augsburgo tikėjimo išpažinimą). Chemnicas veikale Examen pašiepia tuos, kurie išrankiai atsisako valgyti mėsą, tačiau gardžiuojasi jūros gėrybėmis.

Pasninkas mums reiškia būti alkanam“.

Gal pabandykime pakumščiuoti savo kūną ir padaryti jį vergu pasninko dienomis, susilaikydami nuo pusryčių, o gal net pietų? Taigi, turėsite advento penktadienius ir minėtus papildomą trečiadienį bei šeštadienį, per kuriuos atsiras daugiau laiko pasimelsti ir skaityti Bibliją, o pinigus, kuriuos įprastai išleidžiate pilvui, atiduosite tiems, kurie tikrai vargsta ir alksta.

Dar ką nors patarti? Žmogaus kūnas linkęs sėdėti. Amžinai žiūrime TV ir neatsitraukiame nuo ekraniuko rankoje. Bet Jėzus visą laiką ėjo, Jis nuolat keliavo po Galilėją ir Judėją. Kodėl ir TO neįtraukus į advento dienotvarkę: kasdien bent 15 min eiti.

Pasistenkite iškišti nosį į lauką. APSIŽVAGYKITE. Melskitės už tai, ką matote. Prašykite, kad Kristus būtų arti jūsų ir kaimynų, kad laimintų jus visus. Kasdien 15 min pasivaikščiokite lauke. Be telefono. Be savistabos. Pakelkite galvą ir pamatykite, koks nuostabus pasaulis, kurį mums sukūrė Dievas.

Atsiminkite kaimynus. Pasimelskite už kiekvienus namus, pro kuriuos praeinate. Kvėpuokite pilnais plaučiais – čia jūsų pasaulis, jūsų oras. Melskitės, kad Kristus greičiau ateitų su džiaugsmu. Stebėkite Jo sukurtą pasaulį.

Taigi, pasninkavimas ir judėjimas.

Vieni to nelaiko rimtu „kūno kumščiavimu“, o kiti – atvirkščiai, neįsivaizduoja, kaip tai apskritai įmanoma. Tiesiog pradėkite. Pabandykite tokiu būdu išsižadėti savęs – padaryti kūną vergu. Tikiu - nustebsite, patyrę laisvę! Suvoksite, kad Kristuje kūnas NĖRA mūsų viešpats ir šeimininkas, bet Jo tarnas, ir Šventosios Dvasios galia sugebėsite ištarti „ne“ kūniškoms užgaidoms. Koks džiaugsmas!

Ateina adventas. Šiuo laikotarpiu tramdykime kūną, maitinkime sielą Dievo Žodžiu ir pažadu, džiaukimės bendryste su Juo maldoje. Nuolat melskime:

Ateik, Viešpatie Jėzau!

Kasdieniai Šventojo Rašto skaitiniai yra čia.
Biblija per metus - čia.
Įvairios maldos – čia.
30 dienų malda už vaikus – čia.

boxingIliustracija iš čia.

Paskelbta 2019 11 28, atnaujinta 2020 11 27

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą