Konfirmantų giesmės

Kas yra konfirmacija?

Konfirmacija (lot. sutvirtinimas, patvirtinimas) yra Krikšto metu išpažinto tikėjimo Triasmeniu Dievu – Tėvu, Sūnumi ir Šventąja Dvasia – patvirtinimas.

Liuteronų bažnyčioje įprastai krikštijami kūdikiai, o konfirmuojami 12-14 metų jaunuoliai.

Konfirmacija Liuteronų bažnyčioje nėra sakramentas (yra du: Krikšto ir Šventosios Vakarienės).

Krikšto sakramentas – tobula Dievo dovana, malonės priemonė žmogaus išganymui, o Konfirmacijos dieną teikiamas palaiminimas reiškia, kad žmogus buvo tinkamai pamokytas, jog galėtų būti pilnateisis Bažnyčios narys, kuriam suteikiama teisė priimti Šventosios Vakarienės sakrameną. Konfirmanto pamokymas padeda dalyvauti bažnytiniame gyvenime, augti tikėjime ir Viešpaties pažinime.

Konfirmacijos dieną susirinkusios bažnyčios akivaizdoje viešai išpažįstamas tikėjimas ir priimama Viešpaties Vakarienė.

(Pgl. Konfirmantų knygą, 2017)

Ir dar. Liuteronų bažnyčia yra giedanti bažnyčia. Konfirmacija – ne išimtis. Konfirmacijos pamaldose skamba daug giesmių: į bažnyčią prasidedant pamaldoms įeinant ir joms pasibaigus išeinant procesijai, ruošiantis priimti Šventąją Vakarienę, o gal ir šiai progai pasirinkta išmokta pačių konfirmantų giesmė. Derėtų pasimokyti ir Liuteronų bažnyčios himną.

Karantino metu sugiedojome 40 liuteronų pamėgtų giesmių (pgl. knygą Liuteronybė, 2018).

40 karantino dienų – 40 giesmių yra čia (kasdienybe.lt) ir čia (YouTube).

Konfirmantų giesmės 2

Tarp jų yra ir tradiciškai su konfirmacija siejamos giesmės. Štai jos. YouTube po kiekvienu vaizdo įrašu rasite tekstą, natas ir aprašymą.

Jėzau, veski Tu

Ruoškis, o brangioji siela

Taigi imk mano ranką

Jėzau skaisčiausias

Tvirčiausia apsaugos pilis (Bažnyčios himnas)

Gieda „Adoremus“:

Paskelbta 2020 06 03

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą